#Nasze inicjatywy

Stanisław Staszic

RADA MIASTA PIŁY
Pl. Stanisława Staszica 10
64-920 Piła

Szanowni Mieszkańcy Piły,

Wasza Ziemia wydała Wielkiego Człowieka w osobie Stanisława Staszica – mędrca, polityka, patriotę i inicjatora wielu pozytywnych przedsięwzięć społeczno-gospodarczych.
Cele naszego Stowarzyszenia są działania zbieżne z JEGO przemyśleniami i działaniami.
Nasze Stowarzyszenie ma na celu skuteczną ochronę zdrowia społeczeństwa, poprzez daleko idącą profilaktykę, leczenie przyczynowe oraz ściśle wiążącą się z tym zagadnieniem produkcją właściwej jakości żywności, czyli szeroko pojętą gospodarką rolno-spożywczą.
Doceniając postać Stanisława Staszica oraz mającą wielkie znaczenie dla ludzkości Jego twórczość, z naszej inicjatywy w 2003 roku zostało pięknie wydane przez Wydawnictwo WGP dzieło pt. „Ród Ludzki”. Widzimy konieczność szerszego rozpropagowania Jego wiedzy. Dzieło to jest warte poznania przez szersze rzesze ludzi, gdyż zaskakująca jest wyjątkowa jego aktualność, pomimo upływu ponad 200 lat, a zawarte w niej myśli, wnioski i przestrogi doskonale pasują do obecnej rzeczywistości. A jak z pewnością wszyscy zauważamy, obecna rzeczywistość jest coraz trudniejsza i nie widać perspektyw.
Dlaczego więc nie mamy skorzystać z mądrości i przestróg Stanisława Staszica, w obliczu wyjątkowo trudnej sytuacji na świecie?!
Nasze Stowarzyszenie Optymalnych proponuje utworzenie innego stowarzyszenia o ogólnopolskim zasięgu, o przewodniej myśli – teraźniejszość i przyszłość wg założeń Stanisława Staszica, by skupiać ludzi mądrych, fachowców z różnych dziedzin i wszystkich chętnych do działania ludzi dobrej woli.
Proponowana nazwa: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Miast Stanisława Staszica z siedzibą w Pile. Głównymi celami proponowanego stowarzyszenia byłyby między innymi:

Szerzenie wiedzy organicznej od podstaw,
Inicjowanie propozycji poprawy bytu i dobrobytu wszystkich ludzi,
Wypracowanie propozycji rozwiązań problemów społecznych,
Inicjowanie USTAW OBYWATELSKICH, gwarantujących skuteczność działania ruchów społecznych.

Działalność proponowanego przez nas stowarzyszenia zapewniłaby efektywne i pokojowe zmiany na lepsze zgodnie z wolą większości, wykorzystując doświadczenie i fachowość wielu ludzi, których w Polsce jest dużo i należy skorzystać z ich wiedzy i doświadczeń dla dobra ludzi.
Z tym samym apelem zwrócimy się do miast i instytucji, w których Stanisław Staszic odegrał pozytywną, znaczącą rolę, gdyż Jego osiągnięcia i wzorce są godne naśladowania, kontynuacji i rozwijania.
Dziękując za zrozumienie naszych propozycji przez Adresatów tego pisma, oczekujemy niezwłocznych odpowiedzi, aby móc powołać komitet założycielski stowarzyszenia i ustalić termin jego powołania.
Naszym pełnomocnikiem w powyższej sprawie jest przewodnicząca Komisji Rolnej przy Zarządzie Głównego OSO pani Regina Janicka, która w latach 80-tych ubiegłego stulecia pracowała w zakładach rolnych i instytucjach wojewódzkich w województwie pilskim, była też Radną Wojewódzkiej Rady Narodowej w Pile w kadencji 1980-1984, aktywnie zabiegając o sprawy rolnictwa.

Zostało wysłane do wiadomości, z prośbą o wsparcie przedstawionej inicjatywy, do: Muzeum Stanisława Staszica w Pile, Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile, „Tygodnik Nowy” i „Tygodnik Pilski” w Pile oraz Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile.

Uhonorowanie dr Jana Kwaśniewskiego

My chcemy masła a nie margaryny