#Nasze inicjatywy

Uhonorowanie dr Jana Kwaśniewskiego

WNIOSEK O NADANIE DR. JANOWI KWAŚNIEWSKIEMU ORDERU ORŁA BIAŁEGO ORAZ TYTUŁU PROFESORA

Jaworzno, dnia 12.03.2012

L.dz. 16/2012

Pan Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Optymalnych im. Adama Jany (Organizacja Pożytku Publicznego) jest związane od samego założenia, czyli od 1998 r. z lek. med. Janem Kwaśniewskim.

Stowarzyszenie skupia blisko 8,5 tys. członków, między innymi lekarzy, którzy od wielu lat propagują Dietę Optymalną – opracowaną przez lek. med. Jana Kwaśniewskiego – modelu odżywiania przyczynowego leczenia chorób cywilizacyjnych, którego skuteczność Pan Doktor Jan Kwaśniewski udowadnia z sukcesami już od 1968 r.

Dr Kwaśniewski jest autorem wielu książek, z których dwie uzyskały status bestsellera na polskim rynku i publikacji popularnonaukowych, drukowanych między innymi w Dzienniku Zachodnim, a także uzyskał Nominację do Nagrody Nobla w dziedzinie Medycyny i Fizjologii w 1999 r.

10 czerwca 2012 r. lek. med. Jan Kwaśniewski obchodzi 75 rocznicę urodzin.

W związku z powyższym zwracamy się do Pana Prezydenta z Wnioskiem o uhonorowanie tego Wielkiego Polaka poprzez:

1. Nadanie Orderu Orła Białego.

2. Nadanie tytułu Profesora Belwederskiego.

Odkrycie Doktora Jana Kwaśniewskiego jest potwierdzane przez najnowsze badania z dziedziny Medycyny i Biochemii w wielu wiodących ośrodkach naukowych świata.
W Polsce badania skuteczności Diety Optymalnej trwają na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Dlatego jest to realna szansa na przyznanie Dostojnemu Jubilatowi prestiżowej Nagrody Nobla w dziedzinie Medycyny i Fizjologii dla naszego kraju, a co za tym idzie znaczącego podniesienia prestiżu Polski na arenie międzynarodowej. Nadanie przez Pana Prezydenta tytułu Profesora Belwederskiego lek. med. Janowi Kwaśniewskiemu znacząco zwiększyłoby szansę na tę Nagrodę.

W związku z powyższym prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do tego Wniosku.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Tkocz
prezes OSO


ODPOWIEDŹ Z KANCELARII PREZYDENTA RP

Warszawa, 04 czerwca 2012-06-13

Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
Biuro Kadr i Odznaczeń
Dyrektor Małgorzata Naumann
BKO 4301-6-12

Pan Bogdan Tkocz
Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Optymalnych
im. Adama Jany
ul. Grunwaldzka 200
43-600 Jaworzno

Szanowny Panie Prezesie,

Uprzejmie informuję, że przedstawiona przez Pana propozycja nadania Orderu Orła Białego panu Janowi Kwaśniewskiemu przedłożona została Kapitule Orderu Orła Białego na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2012 r.

Kapituła, po przeanalizowaniu powyższej propozycji postanowiła, że nie podejmie zgłoszonej inicjatywy i nie wystąpi do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z formalnym wnioskiem w tej sprawie.

Z poważaniem
Małgorzata Naumann

Przychodnie

Stanisław Staszic