#Aktualności

WARTO PRZECZYTAĆ – Metale i metaloterapia

rn

Wykorzystanie metali do ratowania zdrowia człowieka sięga czasów bardzo odległych. Już 6000 lat przed narodzeniem Chrystusa kapłani chaldejscy wykorzystywali płytki metalowe, chroniące ciało przed negatywnymi wpływami kosmicznymi i chorobami, które mogły one spowodować.

rn

Metal, który wybierano, zależał od rodzaju spodziewanej choroby. Złoto na przykład miało chronić przed gruźlicą. Wykrycie wielu pierwiastków chemicznych, a w tym mikroelementów stworzyło nowe możliwości ich wykorzystania w ochronie zdrowia człowieka.

Informacje zawarte w tym rozdziale zostały ograniczone do wpływu pierwiastków metalicznych na zdrowie człowieka.

Każdy atom konkretnego metalu przypomina jakby minisystem słoneczny z jądrem i krążącymi wokół niego elektronami. W tabeli Mendelejewa znajdujemy wiele pierwiastków, które pełnią bardzo istotną rolę w życiu człowieka, jak: Na, Mg, K, Ca, Rb, Al, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Sn. Osobną grupę stanowią pierwiastki, których rola jest mniej istotna w życiu człowieka, ale które mogą być wykorzystane w terapii, jak np.: Ag, Pt, Au, Hg, Pb.

Wykorzystanie metali w ochronie zdrowia zależy w dużej mierze od ich formy.

(…)

 Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Wiąckowski

 

***

Książka " Wademekum Medycyny Ekologicznej" autorstwa prof. Wiąckowskiego, z której pochodzi powyższy tekst, jest dostępna w naszej księgarni wysyłkowej – zapraszamy do zakupu!