#Aktualności

Spotkanie online! Zapraszamy!

rn

rn

rn

Zapraszamy Optymalnych oraz sympatyków

rn

rn

rn

rn

rn

rn

w niedzielę 25 października
o godz. 1100 

rn

rn

rn

rn

rn

rn

Na spotkanie ONLINE

szczegóły tutaj: https://optymalni-poznan.pl/

rn

rn

rn

„,”json_date”:”2020-10-22″,”json_img”:”16033885085704_on-line.jpg

Spotkanie online! Zapraszamy!

MIESIĘCZNIK OPTYMALNI MARZEC 2020

Spotkanie online! Zapraszamy!

MIESIĘCZNIK OPTYMALNI CZERWIEC 2020