Arkadia Bielsko-Biała (“Kraus” – Kraus SYSTEM)

– centrum: leczenia schorzeń kręgosłupa, prądów selektywnych oraz diety żółtkowej

ul. Lelewela 11

43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 488 35 28

tel. 693 842 713 (Józef Kraus)

*Turnusy, zakwaterowanie i wyżywienie: Hotel Ibis Style*

ul. Cieszyńska 93

tel. 881 777 320 (Piotr Kraus)

e-mail: poczta@arkadiakraus.com

www.arkadiakraus.com