#Doradcy optymalni

Danuta Betka, Piotr Betka

Danuta Betka Piotr Betka

Z Żywieniem Optymalnym zetknęliśmy się i zaczęliśmy wraz z mężem stosować w 2000 roku. Dyplomy jako Doradcy Ż.O. otrzymaliśmy w 2001 roku, a szkolenie i Zaświadczenie ze stosowania prądów selektywnych na własny użytek otrzymaliśmy w 2004 roku. Braliśmy udział we wszystkich konferencjach i zjazdach organizowanych przez O.S.B.O. i O.S.O, rozszerzając wiedzę o Ż.O., by przekazywać ją pozostałym optymalnym i innym osobom zainteresowanym Ż.O.

Pisałam i piszę do miesięcznika Optymalni na temat Ż.O., ale również na inne tematy, które splatały się z Ż.O.

 

Danuta Betka i Piotr Betka

tel. Kontaktowy: 601 288 560

Danuta Betka, Piotr Betka

Kazimierz Pipia

Danuta Betka, Piotr Betka

Zuzanna Rzepecka