#Aktualności

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Optymalnych na podstawie uchwały ZG z dn. 21 marca 2022r. serdecznie zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 21 maja 2022 r. (sobota) w Audytorium Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie, Rynek Główny 17.

Zebranie zwołane jest na godz. 11:00 w pierwszym terminie. Drugi termin określa się na godz. 11:30.


Zgodnie z uchwałą ZG z dn. 21 marca 2022r. w zebraniu mogą wziąć udział tylko członkowie OSO, którzy płacą regularnie składki członkowskie i mają opłacone składki przynajmniej za pierwszy kwartał 2022r. czyli na dzień 31 marca 2022r.


Program posiedzenia:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków
  2. Wybór komisji: mandatowo-skrutacyjnej oraz komisji statutowej, wniosków i uchwał
  3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej od marca 2019 do maja 2022
  4. Głosowanie nad propozycją zmiany w statucie dotyczącej zmiany nazwy
  5. Wybór nowego ZG i KR*
  6. Określenie ramowego planu pracy na kolejną kadencję
  7. Dyskusja – wnioski, propozycje
  8. Zamknięcie obrad

*) W przypadku braku chętnych do sformowania nowego składu ZG i KR – punkt 3 i 4 zmienia brzmię nie na:

3*. Podjęcie decyzji o rozwiązaniu OSO

4*. Określenie sposobu likwidacji stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Agnieszka Chrzanowska