#Aktualności

Z ARCHIWALNEJ TECZKI – Historia kołem się toczy

„Podstawowym i najważniejszym prawem człowieka jest prawo do życia oraz zdrowia fizycznego i psychicznego. Obowiązkiem rządzących jest ochrona tych wartości. Państwo nasze nie umie chronić życia i zdrowia obywateli” – z listu dr. Kwaśniewskiego do prof. dr hab. Ewy Łętowskiej, pierwszego Rzecznika Praw Obywatelskich.

rn

W najnowszy miesięczniku przybliżamy Państwu jeden z listów doktora Jana Kwaśniewskiego zaadresowany do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 20. 09. 1988. „Podstawowym i najważniejszym prawem człowieka jest prawo do życia oraz zdrowia fizycznego i psychicznego. Obowiązkiem rządzących jest ochrona tych wartości. Państwo nasze nie umie chronić życia i zdrowia obywateli” – tak rozpoczął swój list doktor Jan Kwaśniewski. Takie państwo nie może być dobrą ojczyzną dla swoich obywateli. To z tego powodu wiele wartościowych osób opuściło swój kraj, szukając miejsca do szczęśliwszego życia gdzieś indziej. Przyrost naturalny jest największy w tych krajach, gdzie jest największa nędza i gdzie jest szczególnie zła służba zdrowia. Dzisiejsza sytuacja kraju jest taka, iż nowy rząd postanowił poprawić …sytuację demograficzną społeczeństwa, zapominając o rzeczy najważniejszej tj. wartości biologicznej powołanych do życia przyszłych obywateli. (…)

Zapraszam do kolejnej ciekawej lektury.

Bogdan Tkocz

Prezes ZG OSO

 

więcej – w numerze listopadowym miesięcznika "Optymalni"

rn