Przekaż 1,5% podatku

PRZEKAŻ 1,5% DLA ZDROWIA I LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI

TWOJA DECYZJA MA ZNACZENIE

ZDECYDUJ NA CO IDĄ TWOJE PODATKI!

Nadszedł okres naszych rozliczeń z fiskusem. To także od Ciebie zależy, czy Stowarzyszenie będzie się rozwijało.

Przekaż 1,5% podatku na rzecz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Optymalnych im. Adama Jany. 

Dla Ciebie to żadna różnica a dla Stowarzyszenia to ważne źródło datków, dzięki którym będzie mogło uzyskane pieniądze przeznaczyć, zgodnie z zadaniami statutowymi, na bardzo ważne cele, a przede wszystkim na:

  • sponsorowanie pobytu w Arkadiach i domach wczasowych z żywieniem optymalnym dzieci i rodziców tych dzieci, których choroby prowadzą do kalectwa,
  • finansowanie części badań naukowych, dotyczących żywienia optymalnego w zakresie wskazanym przez dr Jana Kwaśniewskiego,
  • dofinansowanie do kosztów szkoleń lekarzy i fizjoterapeutów,
  • wszystkie inne działania mające na celu szerzenie nowoczesnego, zdrowego sposobu odżywiania.

KRS 0000165877

Wszystkim członkom i sympatykom przypominamy,  że Ogólnopolskie Stowarzyszenie Optymalnych im. Adama Jany jest organizacją pożytku publicznego, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000165877.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy podatnik ma możliwość przekazania 1,5% podatku na rzecz takiej organizacji.