SKLEP JEST W FAZIE TESTOWEJ

Żadne zamówienie nie będzie realizowane. Przepraszamy za niedogodności. Zapraszamy wkrótce.

DIETA OPTYMALNA

39,00

Wydawnictwo WGP ma przyjemność oddać do rąk Czytelników nowe, uzupełnione, zaktualizowane i poszerzone wydanie książki, która stała się niekwestionowanym przebojem polskiego rynku księgarskiego ostatnich lat, zajmując pierwsze miejsce we wszystkich niemal rankingach wydawniczych.

Brak w magazynie

Opis

Wydawnictwo WGP ma przyjemność oddać do rąk Czytelników nowe, uzupełnione, zaktualizowane i poszerzone wydanie książki, która stała się niekwestionowanym przebojem polskiego rynku księgarskiego ostatnich lat, zajmując pierwsze miejsce we wszystkich niemal rankingach wydawniczych. Od czasu ukazania się pierwszego wydania ”Diety optymalnej” wiele się zmieniło. Pojawiły się nowe fakty, a wiedza na temat optymalnego żywienia znacznie się wzbogaciła. Nadszedł więc czas na nowe wydanie tej pozycji, wzbogacone m. in. o: – ci�g dalszy wywiadu-rzeki z dr. Janem Kwa�niewskim (”Pi�� lat p�niej, czyli przerwana rozmowa”), – now� ”Ksi�g� cud�w” (listy od pacjent�w, opisuj�ce ust�powanie r�nych chor�b po zastosowaniu �ywienia optymalnego), – ca�kowicie nowy, nigdzie dot�d nie publikowany wyw�d na temat przyczyn powstawania chor�b i degeneracji jednostek i spo�ecze�stw. Czytelnik�w, kt�rzy ju� zetkn�li si� z pierwszym wydaniem ”Diety optymalnej” autorzy i wydawca pragn� zach�ci� do ponownej lektury, gdy� w obecnej pozycji znajd� wiele nowych informacji, a tak�e rozwini�cie wielu zasygnalizowanych wcze�niej my�li dr. Kwa�niewskiego. Zar�wno im, jak i tym, kt�rzy si�gn� po ksi��k� po raz pierwszy, �yczymy, aby znale�li w niej, to, co by�o zamys�em autor�w – logiczny, zwi�z�y, napisany przyst�pnym j�zykiem wyk�ad na temat dla wszystkich zasadniczy: ”jak �y�?” Bo �ywienie optymalne to nie tylko dieta – to spos�b na �ycie.