#Aktualności

Z ARCHIWALNEJ TECZKI – Projekt przyczynowej odnowy biologicznej rodzaju ludzkiego cz. III

rn

Moje przesłanie skierowane jest tylko do tych rządzących, którym się jeszcze chce, którym zależy na tym, aby było dobrze, a którzy od tysiącleci nie potrafią rozumnie zorganizować życia ludzi na Ziemi, którym tylko wydaje się, że to co czynią, jest jedyną słuszną drogą postępowania.

rn

Obecnie ludzi o zbliżonej do prawidłowej czynności umysłu można spotkać tylko wśród długowiecznych pasterzy z dojrzałym mózgiem, ludzi zawsze ponad 30-letnich. Tacy ludzie nie mogą się już niczego nauczyć, ponieważ musieliby uprzednio skończyć studia medyczne, wiele lat się uczyć, pracować, gromadzić informacje, wyciągać wnioski, cały czas utrzymując pasterski model żywienia. Taki zbieg okoliczności zdarzyć się nie może.

Trzeba będzie kilku pokoleń ludzi żywionych optymalnie, by odnowić rodzaj ludzki do poziomu biologicznego naszych pierwszych przodków. Ale ludzie współcześni, szczególnie rządzący, mogą na te tematy wiele mówić, ale nie będą podejmować działań w trosce o przyszłe pokolenia. Aby takie działanie mogli podjąć, muszą uzyskać natychmiast dla siebie tak duże korzyści, by były one o wiele większe od kosztów związanych z podjęciem tych działań i pozornych strat (przy obecnym, patologicznym sposobie myślenia i patologicznych potrzebach), jakie wyniknąć muszą. (…)

dr Jan Kwaśniewski