#Doradcy optymalni

Agnieszka Szumielewicz

Jestem członkiem OSO, doradcą żywienia optymalnego, dietetykiem klinicznym.

Obecnie studiuje na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Dietetykę w chorobach wewnętrznych i metabolicznych.

Pracuję jako doradca żywienia optymalnego w Homo Optimus, Warszawa ul. Augusta Cieszkowskiego 1/3 lok. 80c.

tel. [icon name=”phone”]793050573

[icon name=”envelope-o”] mail: aszumielewicz@gmail.com

Agnieszka Szumielewicz

Urszula Mogielska-Lament