#Doradcy optymalni

Małgorzata Majchrzak

Dietetyka była dla mnie najpierw koniecznością zdrowotną , a od kilku lat stała się również moją pasją i zawodem. Porzuciłam dotychczasową  pracę i odważnie rozpoczęłam kształcenie w kierunku ogólnomedycznym, ukończyłam wiele kursów z zakresu dietetyki ogólnej, sportowej (w Polskiej Akademii Kultury i Sportu w Gdańsku oraz w Centrum Edukacji Sportu i Dietetyki w Olsztynie ), jestem Doradcą Żywienia Optymalnego.

Ukończyłam Medyczne Studium Zawodowe  w  Ostrowie Wielkopolskim z tytułem Opiekuna medycznego, Wyższą Szkołę Uni – Terra w Poznaniu z licencjatem Dietetyk Kliniczny, obecnie studiuję Naturoterapię w profilaktyce zdrowia na Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Zdobyłam również  wiedzę z dziedziny nietolerancji pokarmowych, wirusów, bakterii, pasożytów  bytujących w organizmie, sposobie ich diagnozowania za pomocą Vega Testu (certyfikat). Na co dzień w mojej pracy zawodowej korzystam z Biorezonansu.

Szerokie spektrum wiedzy pozwala mi skutecznie pomagać  w zakresie diagnozowania, a następnie doboru właściwego odżywiania w celu poprawy zdrowia, zgodnie z oczekiwaniami pacjentów.

Współpracuję na co dzień z lekarzem internistą i dermatologiem. Prowadzę własne Centrum Medycyny Naturalnej w Ostrowie Wielkopolskim.


8 Centrum Medycyny Naturalnej „Dąb”
ul. Gorzycka 110/1

63-400 Ostrów Wielkopolski
NIP: 622-185-46-43

[icon name=”phone-alt”] 504 982 332

[icon name=”envelope-o”] dietetyk_centrum@wp.pl

www.centrummedycynynaturalnej.pl [icon name=”external-link”]

Małgorzata Majchrzak

Anna Kazuba

Małgorzata Majchrzak

Kazimierz Pipia