#Aktualności

Z ARCHIWALNEJ TECZKI – Prawda to zgodność rzeczy z Wiedzą

W tym numerze miesięcznika chcemy przybliżyć Państwu artykuł archiwalny dr. Jana Kwaśniewskiego z września 2003 r. przybliżający prawdę o Żywieniu Optymalnym.

Artykuł zrodził się po interpelacji poselskiej Posła Andrzeja Aumillera do Ministra Zdrowia Leszka Sikorskiego. Z ust Pana Ministra padły lakoniczne zdania w stylu: „Można rozważyć… Pewne argumenty pozostają w sprzeczności z wiedzą autorytetów…” Skutek był taki, że nawet argument miliona dolarów dziennie oszczędności z tytułu samej insuliny to żaden argument, by przeznaczyć środki budżetowe na rozpoczęcie badań, które rozwieją wszelkie wątpliwości – pomaga czy nie pomaga…

W tej kwestii – choć minęło od tego wydarzenia 14 lat – żaden rząd nie miał na tyle wiedzy, by zlecić i sprawdzić skuteczność Żywienia Optymalnego. W 2014 r. na skutek inicjatywy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Optymalnych powołano Parlamentarny Zespół ds. Narodowego Programu Zdrowego Odżywiania – na czele tegoż zespołu stanęła posłanka Izabela Kloc z PiS. Podczas konferencji „Tajemnice Zdrowego Odżywiania”, kolejno tzw. optymalni lekarze, pacjenci i autorytet naukowy prof. Grażyna Cichosz udowadniali skuteczność i celowość podjęcia naprawy Rzeczpospolitej zupełnie z innej strony – przez żołądek i zdrowie. Kolejne informacje mogły przysłużyć się naprawie Polski i zagadnieniu jakim jest Zdrowie Publiczne. Niestety te argumenty były zbyt mało przekonywujące, by Sejm i zebrani Posłowie tzw. teraz już „Dobrej Zmiany” się nim zajęli…

Od odkrycia Żywienia Optymalnego i tzw. Złotej Proporcji mija w 2018 r. 50 lat. W naszym kraju jesteśmy świadkami kolejnej już próby naprawy państwa, niestety nie na podstawie Wiedzy, a tylko na podstawie wiary i poglądów osób sprawujących władzę.
(…)
Bogdan Tkocz
Prezes ZG OSO

***

Prawda o Żywieniu Optymalnym

Na posiedzeniu Sejmu w dniu 10.07.2003 r. poseł Andrzej Aumiller zwrócił się z zapytaniem do Ministra Zdrowia, dlaczego tak zwane żywienie optymalne, opracowane i propagowane przez dra Jana Kwaśniewskiego nie jest szerzej stosowane, skoro jest to skuteczna metoda leczenia wielu chorób, co potwierdzają liczni lekarze z Polski i z wielu innych krajów. Zatem, czy nie powinny być podjęte badania kliniczne nad wpływem diety optymalnej, na chorujących na różne choroby.

W odpowiedzi Minister Zdrowia podał fałszywe informacje o żywieniu optymalnym, o badaniach, które już dawno wykonano oraz przedstawił poglądy pracowników Instytutu Żywności i Żywienia, nie mające nic wspólnego z wiedzą. Systematyczne oszukiwanie ludzi przez kolejnych Ministrów Zdrowia i pracowników Instytutu Żywności i Żywienia od ponad 30 lat spowodowało ogromne straty biologiczne Narodu Polskiego i nadal je powoduje. Obniżanie się wartości biologicznej Polaków postępujące od wielu lat, jest z kolei przyczyną wszystkich trudności społecznych, gospodarczych, politycznych, również zdrowotnych, obserwowanych od lat i znacznie nasilających się w ostatnich latach. Minister Zdrowia powiedział, że w badaniach na ludziach wykonanych w Lodzi, poddano badaniom tylko 13 osób, co nie jest zgodne z prawdą, ponadto powiedział, że wśród tych pacjentów – „nie zaobserwowano jednak żadnych korzystnych zmian przy stosowaniu tej diety”, co jest wielokrotnym kłamstwem. Natomiast prawdą jest, że dotychczas, przy pomocy stosowanych różnych metod, w żadnym kraju, w żadnej klinice, w żadnych badaniach, nie uzyskano rezultatów bodaj zbliżonych co nieco, do rezultatów uzyskiwanych przy stosowaniu żywienia optymalnego.

Prawda o badaniach nad żywieniem optymalnym jest następująca:

Po gruntownym (i przypadkowym) zapoznaniu się z tematem, już w latach 1966-68 opracowałem optymalny model żywienia człowieka oparty o prawa obowiązujące w naukach podstawowych, zgodny z dopiero obecną wiedzą biochemiczną, który przedstawiłem grupie lekarzy na kursie w Poznaniu już w 1968 r. Od tego czasu zasady żywienia optymalnego nie zmieniły się. Po sprawdzeniu na sobie i rodzinie zacząłem polecać ten model żywienia chorym w sanatorium, oczywiście tylko tym, którzy byli w stanie zrozumieć tę wiedzę. A nie było takich wielu.
(…)
Jan Kwaśniewski

 

 Więcej – w styczniowym numerze miesięcznika „Optymalni”