Deklaracja członkowska

Jeżeli chcesz podpisać deklarację członkowską, to:

*) adres korespondencyjny Stowarzyszenia znajdziesz tutaj

Deklaracja w formacie JPG

Kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz „Zapisz grafikę jako”

Deklaracja w formacie PDF

Kliknij w obraz a plik PDF otworzy się w nowej zakładce przeglądarki.