#Aktualności

Ogłoszenie Zarządu Głównego OSO

W związku z decyzją Zarządu Głównego OSO dotyczącą aktualizacji listy członków Stowarzyszenia informujemy, że weryfikacja listy członkowskiej odbędzie się na podstawie uregulowanych składek członkowskich za 2016 i 2017 rok. Jednocześnie pragniemy poinformować, że zaktualizowana lista członków poprzez weryfikację ww. składek, będzie jednoznaczna z upoważnieniem do reprezentowania OSO w roku 2018 r .Osoby żywiące się optymalnie, które są zainteresowane uzyskaniem członkostwa w OSO lub jego aktualizacją, informuje się o konieczności regulacji składek członkowskich w nieprzekraczalnym terminie tj. do 28.02.2018 r.

W imieniu ZG OSO

Bogdan Tkocz

Prezes ZG OSO

 

„,”json_date”:”2017-12-28″,”json_img”:”15145053863312_letter-447577-640.jpg