#Aktualności

Sprawy bardzo ważne

Optymalni zapewne wiedzą, że w dniu 21 kwietnia br. w Sali Kolumnowej Sejmu odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw.

Kiedy usiadłam do napisania relacji z tego posiedzenia, ponieważ w nim uczestniczyłam, otrzymałam maila od pani Jadwigi Łopaty, która przesłała mi podsumowanie z tego wydarzenia. W tej sytuacji postanowiłam przytoczyć je w całości. Oto, co napisała pani Jadwiga Łopata o ww. ustawie.

Projekt ustawy zawiera bardzo kontrowersyjne zapisy o możliwości tworzenia stref do upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych na terenie każdej gminy. Liczny udział strony społecznej, zgłaszane wątpliwości i zdecydowany sprzeciw wobec takich zapisów w projekcie spowodował, że ustawa została skierowana do dalszych prac w podkomisji. Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na to posiedzenie (czasem z bardzo odległych miejsc w Polsce) bowiem TYLKO SPOŁECZNY NACISK jest w stanie spowodować zmiany w stanowisku Rządu. Minister Ochrony Środowiska prof. Jan Szyszko przyznał rację stronie społecznej i zadeklarował chęć wprowadzenia zmian do ustawy. Trudno jednak wierzyć politykom, którzy już wielokrotnie obiecywali wprowadzenie bezwarunkowego zakazu upraw GMO, a zamiast tego dopuszczają uprawy GMO. Dlatego musimy dalej obserwować i natychmiast reagować na działania wyżej wspomnianej komisji. Według nas ani Dyrektywy Unijne, ani wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który ciąży na Polsce nie wymaga od Polski tworzenia stref do upraw roślin zmodyfikowanych genetycznie. Możemy skonstruować takie prawo, które zgodnie z unijnymi przepisami trwale zabezpieczy nasz kraj przed GMO, wprowadzając całkowity zakaz upraw tych roślin. Przedstawiciele Kancelarii Prawnej „Kaszyński Lewandowski Adwokaci” reprezentującej interes społeczny zaproponowali współpracę przy tworzeniu poprawek do tego aktu prawnego. Wszyscy musimy zdać sobie sprawę z tego, że to nie koniec walki o Polskę wolną od GMO. Należy śledzić terminy prac podkomisji i na kolejne posiedzenie stawić się również tak licznie jak dzisiaj (tj. 21 kwietnia). Przed nami są jeszcze kolejne zadania, takie jak wymuszenie znakowania produktów wytworzonych ze zwierząt karmionych paszami GMO oraz doprowadzenie do tego, aby posłowie zajęli się ustawą o krajowym wskaźniku białkowym, co pomoże wyeliminować z pasz soję i kukurydzę GMO.

Z pozdrowieniami,

Jadwiga Łopata, Sir Julian Rose (Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi-ICPPC)

Edyta Jaroszewska-Nowak (Ekoland i Solidarność RI o/Zachodniopomorski)

Anna Szmelcer (Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO)

Jolanta Dal (Ohana Dal, radna)

Tyle e-mail.

Na posiedzenie Komisji przybyło liczne grono osób i organizacji pozarządowych. Byłoby miło, aby Ogólnopolskie Stowarzyszenie Optymalnych im. A. Jany z siedzibą w Jaworznie włączyło się aktywnie do tych działań. Wspólnie możemy bardzo dużo zdziałać. Mój szacunek dla Redakcji miesięcznika za publikowanie artykułów w kwestii GMO i nie tylko. Zachęcam wszystkich optymalnych, aby gremialnie przybywali na kolejne posiedzenia i konferencje. Jeżeli nie zadbamy o dobrą polską żywność, wolną od GMO, to „złota proporcja” dr. Jana Kwaśniewskiego zostanie bezpowrotnie zniweczona – wszak jakość spożywanych produktów jest podstawą w żywieniu optymalnym. I jeszcze prośba do wszystkich optymalnych, aby na swoim terenie zwracali się w kwestii sprzeciwu dla wprowadzenia GMO do swoich posłów, gdyż to oni w głosowaniu zdecydują o ostatecznym kształcie ustawy. Na YT zamieszczono pełne relacje z posiedzenia Komisji, w tym mocne wystąpienie pana Jerzego Zięby.

Opracowanie: 
Jadwiga Łopata tel./fax 33 87 97 114 
Teresa Pokorska tel. 59 81 41 708