Tylko w jedności jest siła. XV-lecie OSO

„Nikomu nie wolno odrzucać żadnej metody leczenia, która przynosi zdrowie i dobro człowiekowi” – Hipokrates

Szanowni Państwo!

60 lat temu pojawiła się w naszej Ojczyźnie wiedza medyczna, nie uznana jak dotąd przez ogólnie zalecaną medycynę klasyczną. Autorem tego przedsięwzięcia jest polski lekarz z Ciechocinka dr Jan Kwaśniewski, który odważył się zaprzeczyć dotychczasowym dogmatom i odważnie stawił czoła wszystkim zaleceniom żywieniowym polecanym przez IZiŻ. Opracował i ujawnił prawdziwą wiedzę, która jest przyczynowym zapobieganiem wszelkich chorób, zgodną z zasadami natury i praw biochemii.

Dr Jan Kwaśniewski z Ciechocinka jest autorem oryginalnego modelu żywienia tzw. „Diety Optymalnej”, którą opracował w końcu lat 60-tych ubiegłego stulecia, opierając się na badaniach naukowych, wiedzy biologicznej i biochemicznej oraz fizjologii człowieka i na własnej praktyce lekarskiej. Jest to żywienie wysokotłuszczowe i niskowęglowodanowe zgodne z Biochemią Harpera.

Taki model żywienia proponowany był też i przez innych lekarzy: np. Prof. W. Lutz z Austrii – „Życie bez chleba”, dr Francesco Peruginni Bilii – ”Jedz tłusto i bądź zdrowy”, dr A. Gittleman – „Jedz tłuszcze i chudnij”, prof. dr hab. Julian Aleksandrowicz – „Kuchnia i medycyna” i wiele innych naukowców. Pod koniec lat osiemdziesiątych w Cedzynie pod Kielcami w jednej z reporterskich wędrówek redaktor Dziennika Zachodniego czyli lokalnej śląskiej prasy p. Marek Chyliński, trafił do ukrytego w sosnowym lesie motelu, gdzie poznał lekarza z Ciechocinka. To tam właśnie p. Doktor chciał stworzyć ludziom drugi raj, czyli Arkadię Zdrowia, którą prowadził przez parę lat.

Po spotkaniu z Doktorem z Ciechocinka pan redaktor napisał w Dzienniku Zachodnim na ten temat reportaż, który wywołał olbrzymie zainteresowanie wśród czytelników tej prasy, Spotykali się ze sobą przez kilka lat. W pewnym momencie pojawił się pomiędzy nimi pomysł napisania książki, ponieważ ta konsekwentna i logiczna wiedza, która jest rozsądną alternatywą dla chorób i cierpienia musiała być przelana na papier.

I tak powstała książka „Dieta Optymalna”, która stała się natychmiast przebojem roku 1996.

A później dosłownie co kilkanaście miesięcy następne pozycje książkowe: ”Dieta optymalna„ – wydanie drugie: „Tłuste życie”, „Książka Kucharska”, „Odpowiedzi na listy ”, 3 tomy „Żywienie Optymalne” – wydanie drugie, „Dieta optymalna dieta idealna”, „Krótka instrukcja obsługi człowieka”, „Jak nie chorować”. W sumie w tak krótkim czasie wydano aż 11 książek napisanych przez p. Doktora Jana Kwaśniewskiego z jego synem Tomaszem oraz niektóre pozycje z redaktorem DZ Zach. Markiem Chylińskim. Niektóre pozycje wydano też w języku niemieckim, 2 w języku angielskim i po jednej w czeskim, rosyjskim i ukraińskim.

Ten ogromny dorobek skromnego lekarza z Ciechocinka musiał być przekazany światu.

Dlatego też 25 lat temu 3 maja w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja o godz. 9.00 w hali MOSiR w Jaworznie redakcja „Dziennika Zachodniego” w Katowicach z inicjatywy pułkownika MO p. Adama Jany mieszkańca Jaworzna zorganizowane zostało ogólnopolskie spotkanie inauguracyjne zwolenników diety dr J. Kwaśniewskiego. Data spotkania niezwykle trafna, albowiem współtwórcy Konstytucji 3 maja Ksiądz Stanisław Staszic, Ksiądz Hugo Kołłątaj są nieraz wymieniani przez dr J. Kwaśniewskiego jako Ci którzy WIEDZIELI. Na to spotkanie przybyło wówczas około 2000 osób.

Wśród nich było już bardzo dużo osób stosujących dietę optymalną czyli żywienie optymalne z pozytywnym skutkiem. Podczas tego spotkania dr Jan Kwaśniewski rzucił pomysł zorganizowania wspólnej organizacji Bractwa Optymalnych. P. Adam Jany poparł ten znakomity pomysł podkreślając jednocześnie, że dorobek naukowy doktora Jana Kwaśniewskiego nie może być niewykorzystany. Czekają na to ludzie nie tylko z Polski ale i też z całego świata. Należy zorganizować w Jaworznie stowarzyszenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – podkreślił p. Adam Jany. P. Doktor zaproponował, aby takie stowarzyszenie objęło całą Polskę a nie tylko miejscowość Jaworzno. W niektórych miejscowościach już odbywały się spotkania zwolenników żywienia optymalnego, więc byłoby to zasadne. Przykładem tej działalności był Klub Optymalnych w Łazach, który powstał z inicjatywy Burmistrza p. Tadeusza Czopa, a podobne spotkania odbywały się już i w innych miejscowościach między innymi organizowane w Ustroniu i w Bielsku Białej. Po ogólnym spotkaniu z p. Doktorem pozostała grupa kilkudziesięciu osób chętnych do dyskusji na temat założenia organizacji, zrzeszającej zwolenników i sympatyków diety optymalnej.

Wśród tych osób ja również byłam obecna. Przedyskutowaliśmy jej nazwę i tak to narodził się pomysł aby nazwać tą organizację „Ogólnopolskie Stowarzyszenie Bractw Optymalnych, a na patrona stowarzyszenia. Doktor zaproponował znanego mu księdza prof. Włodzimierza Sedlaka.

Ks. prof. Sedlak to wybitna postać o umyśle interdyscyplinarnym. Dziełem jego życia była nowa gałąź nauki jaką jest bioelektronika. Był także doskonałym interpretatorem zjawisk tworzących powiązanie ducha z materią oraz autorem wielu książek, które z wielkim zainteresowaniem czytają optymalni. To dzięki tej wiedzy powstał aparat do prądów selektywnych PENTAPULS.

Dr Jan Kwaśniewski ujawnił w książce „Jak nie chorować” przeprowadzone częściowo badania naukowe dotyczące jego wiedzy poparte pozytywną opinią.

P. Doktor Jan Kwaśniewski wiele razy zwracał się również do rządzących naszym państwem z prośbą o przedyskutowanie i wprowadzenie zmian w medycynie, aby poprzez prostą metodę pomocy ludziom uzyskać lepsze dochody wzbogacając naszą narodową gospodarkę. Niestety pomimo tego żadna opcja rządząca nie była tym zainteresowana, a medycyna oficjalna nie mogła wprowadzić takich zmian. Pomimo tego nie poddał się tym opiniom i z wielkim zaangażowaniem dążył do opublikowania i udostępnienia tej wiedzy dla jak największej liczby ludzi, którzy potrzebowali optymalnej a więc najlepszej prawdy i pomocy.

Kiedy 25 lat temu w 1998 r. powstało OSBO, pojawiła się duża grupa odważnych lekarzy, oraz zwykłych ludzi z całej Polski, a także z poza granic naszego państwa aby promować wiedzę dr J. Kwaśniewskiego. Powstało kilkadziesiąt Oddziałów w Polsce i poza jej granicami. Prezesi tych oddziałów z wielkim poświęceniem i oddaniem pracowali społecznie, aby pomagać chorym ludziom, ale i też uświadamiać ich i utwierdzać w prawdzie, jaką jest przyczynowe zapobieganie wszelkich chorób czyli żywienie na poziomie komórkowym zwane Żywieniem Optymalnym.

Bardziej doświadczone osoby zorganizowały też ośrodki stacjonarnego leczenia z Żywieniem Optymalnym wg wiedzy dr J. Kwaśniewskiego zwanymi „ARKADIA”.

Z takiej formy leczenia skorzystało kilka milionów ludzi z Polski i z całego świata. Dzięki tej wiedzy ogromna ilość ludzi pozbyła się m.in. cukrzycy, otyłości, oraz w mniejszym lub w większym stopniu wszelkich prawie każdych schorzeń i dolegliwości.

Pierwsza ARKADIA powstała 25 lat temu w Ustroniu w Pensjonacie ŹRÓDEŁKO.

Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli p. dr Arkadiusz i Jacek Kunowie z Cieszyna Zorganizowali pierwsze wczasy zdrowotne z ŻO. To stąd rozpoczęła się droga prawdziwej edukacji dotyczącej poprawy naszego zdrowia. Miesiąc później zorganizowałam również turnusy optymalne w Ustroniu, najpierw w DW Zameczek, , później w Sasance, Colonii, Globusie, Magnolii, i znowu w Pensjonacie Źródełko. Stwierdziłam wówczas, że nie wszyscy potrafią poradzić sobie z właściwym zrozumieniem tej wiedzy. To właśnie wtedy narodził się w mojej głowie pomysł wprowadzenia do programu wczasów wykładów szkoleniowych. Opracowałam je wg swojego odczucia i okazało się, że trafiłam w dziesiątkę., albowiem do dziś są bardzo ważnym elementem optymalnych wczasów zdrowotnych wg wiedzy dr J. Kwaśniewskiego w innych ośrodkach i Arkadiach Zdrowia w Polsce. Otrzymałam z rąk dr J. Kwaśniewskiego w pierwszej kolejności: Dyplom Starszego Doradcy ŻO Starszego doświadczeniem.

A potem narodził się pomysł prowadzenia szkoleń dla lekarzy i doradców ŻO, a więc dla osób mających większe doświadczenie i chcące po magać innym. OSO wydało dotychczas setki dyplomów i certyfikatów Nasze Ogólnopolskie Stowarzyszenie od 1998r redaguje miesięcznik: „Optymalni”, w którym można przeczytać o wiarygodnych przykładach przyczynowego zapobiegania chorób. Artykuły pisane są przez profesorów, lekarzy, fizjoterapeutów, doradców żywieniowych, a także przez zwykłych ludzi, stosujących taki sposób żywienia.

Wczasy zdrowotne z Żywieniem Optymalnym prowadzone były w Polsce w różnych miejscowościach w ośrodkach zwanych Arkadiami pod nadzorem lekarzy, specjalistów medycyny, fizjoterapeutów mających certyfikaty, upoważniające ich do tej działalności, a także doradców żywieniowych.

W Polsce od 2005 r. prowadzone są badania naukowe z inicjatywy starszego doradcy ŻO p. Zuzanny Rzepeckiej we współpracy z Katedrą Zakładu Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dotyczące zasadności wpływu żywienia optymalnego na zdrowie człowieka. Dotychczasowe opinie wydano pozytywnie.

Każdego roku w porozumieniu z Zarządem OSO organizowałam w Ustroniu Zjazdy Rodzin Optymalnych, które to łączyło i scalało nasze optymalne środowisko. Brali w nich udział prelegenci, lekarze, doradcy i całe optymalne rodziny.

Nasze OSO organizuje od 25 lat każdego roku Konferencje i Zjazdy, dzięki którym poszerzamy naszą optymalną wiedzę i wymieniamy się swoimi doświadczeniami.

W 2002r grupa lekarzy, doradców i prezesów terenowych oddziałów OSO wraz z prezesem Adamem Jany oraz dr J. Kwaśniewskim uczestniczyła w Forum Optymalnych w Chicago. W 2008r dzięki staraniom Oddziału z Poznania pod kierownictwem Zuzanny Rzepeckiej odbyliśmy szkolenie w Hiszpanii – rejon Andaluzji w ramach Projektu Europejskiego PROGRAM LEONARDO DA VINCI.

Celem tego wyjazdu była wymiana doświadczeń w zakresie odżywiania w ramach projektu: „ZDROWE ŻYWIENIE – DOBRE SAMOPOCZUCIE I LEPSZE MYŚLENIE”.

Program obejmował wizyty i spotkania szkoleniowe w instytucjach zdrowia i żywności w Maladze, w gospodarstwach rolnych i w firmach produktu regionalnego. Nasze zdobyte doświadczenia z ŻO w ramach wymiany przekazaliśmy profesorom UM w Maladze. W programie tamtej uczelni poświęca się zdecydowanie więcej uwagi na dietetykę niż na naszych uczelniach medycznych.


POLSCY NAUKOWCY NA WNIOSEK IZIŻ CO CZTERY LATA ZMIENIAJĄ PIRAMIDĘ ŻYWIENIOWĄ DOSTOSOWUJĄC JĄ JAKOBY DO OFICJALNYCH POTRZEB. NIESTETY TE DZIAŁANIA PRZYNOSZĄ CORAZ GORSZE EFEKTY.

 • Z roku na rok coraz więcej ludzi umiera na nowotwory, coraz więcej jest wkoło nas cukrzyków, alergii,
 • ludzi otyłych, zawałów, udarów, coraz mniejsza odporność immunologiczna.
 • Coraz więcej rodzi się dzieci kalekich z wadami wrodzonymi i chorobami serca.
 • Coraz więcej dzieci w wieku przedszkolnym i w wieku szkolnym ma otyłość i również coraz niższą odporność immunologiczną!
 • Ogólne zalecenia medyczne nie uwzględniają przyczyn choroby, a leczą tylko i wyłącznie jej objawy.
 • Służba zdrowia nie jest w stanie podołać nadmiernym obowiązkom, bo żadne reformy i zmiany nic w efekcie nie dają.
 • Ciągle brakuje w szpitalach pieniędzy na przeprowadzanie operacji, dializ i bardzo kosztownych zabiegów
 • Ludzie czekają latami w kolejce na specjalistyczne badania.
 • Produkuje się coraz więcej leków,które nie leczą, a w istocie pogarszają stan choroby człowieka.

Zalecany przez Instytut Zdrowia i Żywienia sposób odżywiania się człowieka służy nieetycznym interesom, przemysłu spożywczego i firmom farmaceutycznym, a nie zdrowiu ludzi! Bezpieczeństwo zdrowotne żywności to iluzja dla naiwnych, nie znających problemu.

Brakuje edukacji i wiedzy wskazującej przyczyny tych niepowodzeń.

Żywienie musi być oparte na ścisłej i prawdziwej wiedzy, a nie na przypadkowych poglądach. Ścisła wiedza to rozumienie składu chemicznego ludzkiego ciała, oraz składu chemicznego zjadanych produktów. To zapewniają nam prawa podstawowe fizyki i chemii. Należałoby tę wiedzę wprowadzić obowiązkowo do programu szkół i wszystkich uczelni, gdyż to przyszłość naszych narodów i całego świata zależy od umysłów rządzących, a te jak wiemy zależą od sposobu odżywiania mózgu i całej osobowości człowieka.

„Problemy młodzieży szkolnej (kiepskie kojarzenie, zapamiętywanie, dysleksja, dysgrafia itp.) są konsekwencją nadmiaru węglowodanów i niedoborów białka w diecie”– podkreśla z pełną odpowiedzialnością p. Prof. Grażyna Cichosz wykładowca Olsztyńskiego Uniwersytetu Rolnictwa.

Pamiętajmy, że ŻO pomogło i nadal pomimo coraz bardziej złej jakości pomaga pokonać większość chorób i nigdy nie wolno z niego rezygnować. Niestety spotykam nieraz zawiedzionych, mówiących, że skoro nie pomaga do końca, to nie warto zaczynać. Jest to niewłaściwe podejście do tej sprawy. Żadna inna metoda nie spowodowała takiej poprawy zdrowia u tak ogromnej ilości ludzi jak metoda polecana przez dr J. Kwaśniewskiego.

Naszym obowiązkiem i zadaniem jest wszystko zrobić aby wprowadzić ŻO jako partnera do medycyny akademickiej i stworzyć MEDYCYNĘ ZINTEGROWANĄ, gdyż to tylko taką drogą będziemy zapobiegać wszelkim chorobom, w tym tzw. cywilizacyjnym. ŻO to najlepsza wiedza spośród tych wszystkich którzy już na naszym polskim rynku i w świecie działają i chwalą się swoimi osiągnięciami. Doświadczenia optymalnych to wielki dorobek i poświęcenie wielu ludzi dla dobra milionów ludzi. Musimy dążyć do tego celu wspólnie wypełniać założenia statutowe OSO.

Mamy w naszej polskiej medycynie wielu znakomitych lekarzy i profesorów z wielkim dorobkiem naukowym w dziedzinie medycyny oficjalnej, lecz niektórych pomija się lub wręcz nie akceptuje, jeśli do swoich sposobów leczenia wprowadzają zasady medycyny niekonwencjonalnej. Przykładem tego jest choćby praca i dorobek dwóch wielkich polskich lekarzy prof. Juliana Aleksandrowicza (za życia niezbyt cenionego przez rodzime środowiska lekarskie) i obecnie dr Jana Kwaśniewskiego, twórcy Żywienia Optymalnego, wiedzy dającej jak dotąd największe korzyści zdrowotne. Wielu lekarzy nie mających certyfikatu lekarza optymalnego popiera wiedzę dr J. Kwaśniewskiego. Nie możemy ich krytykować i odrzucać tylko dlatego, że wprowadzają jeszcze dodatkowo naturoterapię. Kilku z tego powodu pozbawiono nawet praw wykonywania zawodu. Takim przykładem jest dr Hubert Czerniak, dr nauk med. Jerzy Jaśkowski, prof. Frydrychowski i wielu innych.

Na ich prelekcjach zawsze słyszymy poparcie słuszności wiedzy dr. J. Kwaśniewskiego. Postępują zgodnie z zaleceniami ojca medycyny Hipokratesa, który głosił:

„Obowiązkiem lekarza jest wyleczyć chorego. W jaki sposób to osiągnie, jest rzeczą obojętną!”.

A przytacza to dr JAN Kwaśniewskiw swojej książce: „Odpowiedzi na listy” str. 116.


NIE JEST WAŻNA METODA LECZENIA, WAŻNE JEST, ABY WYLECZYĆ PACJENTA! ZNAJOMOŚĆ WIELU METOD POMAGA LEPIEJ POKONAĆ WSZELKIE SCHORZENIA. OBOWIĄZKIEM CZŁOWIEKA JEST DOCHODZIĆ PRAWDY!


Dlatego też na spotkaniach z optymalnymi i na łamach miesięcznika Optymalni dokładamy do wiedzy dr J. Kwaśniewskiego inne naturalne metody wspomagania leczenia. Jakim prawem odrzucamy to co pozwala człowiekowi żyć bez cierpienia? Kto nas do tego upoważnia aby krytykować takie poczynania,
a nawet odchodzić na inne tory. Tego nie możemy robić!

Doktor nigdy nie skrytykował naturoterapii. Pytał zawsze: Czy pomaga?, przypominając jednocześnie o tym, że podstawa zdrowia to ŻO i o tym nie należy zapominać.

Szanowni Państwo! Prawdziwi optymalni to Ci, którzy nigdy nie zejdą z tej raz obranej drogi, a w razie potrzeby poszukają jeszcze dodatkowych logicznych rozwiązań, aby jak najwięcej pomóc ludziom w dojściu do zdrowia. Uważam że zbrodnią byłoby nie uwzględnić takiej potrzeby dla naszego wspólnego dobra. Gdyby nasze rolnictwo nie niszczyła chemia nie trzeba byłoby stosować np.: WIT D, WIT C aby podnieść odporność immunologiczną u niektórych bardzo schorowanych ludzi, z jakimi mamy do czynienia. Kilka już osób stosujących ŻO pokonał nowotwór ponieważ większość tych ludzi jest zdana na zakupy tylko w supermarketach, gdzie żywność jest super trująca.

Zwróćmy uwagę na fakt, o ilu drobnych, a często banalnych koncepcjach i działaniach zagranicznych
autorów, szczególnie amerykańskich jest głośno w świecie. Szwajcarzy np. opowiedzieli się za powszechnym dostępem do medycyny komplementarnej, w ramach podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego. Szwajcaria jest pierwszym krajem, w którym taka możliwość została zapisana w Konstytucji. Inicjatorzy podkreślają, że to umożliwia rozpoczęcie współpracy pomiędzy praktykującymi medycynę klasyczną i komplementarną.

Szwecja uznała żywienie wysoko tłuszczowe za bezpieczne dla zdrowia. Jest to odzwierciedlenie trendu obecnego w całej Europie. Pacjenci coraz częściej przedkładają naturalne sposoby leczenia nad leczenie
chemiczne.

Obowiązkiem Polaków jest podjęcie wszelkich działań aby połączyć ŻO z medycyną akademicką.

To z Polski wyszła wiedza, która objawiła całemu światu prawdę medyczną.

To, co od lat dzieje się w polskiej medycynie jest szczególnie przykre, niebezpieczne dla zdrowia Polaków i kompromitujące kolejne władze.

Kryzys ekonomiczny Europy i świata przy uczciwym podejściu do jego rozwiązania powinien być okolicznością sprzyjającą wdrażaniu zasad medycyny zintegrowanej z proponowaną i uznawaną przez nas wiedzą dr Jan Kwaśniewskiego z wielu ważnych powodów a przede wszystkim aby służyć skutecznej i bezpiecznej ochronie ludzkiego zdrowia.

Czy mamy żyć w kraju, gdzie ratowanie życia człowieka jest NIELEGALNE i musi odbywać się w „podziemiu medycznym”?

Dlatego, koniecznie powinna odbyć się w naszym polskim Sejmie na ten temat dyskusja, która doprowadziłaby do zmian w polskim prawie dotyczącym profilaktyki zdrowia.

W takiej dyskusji powinni wziąć udział lekarze i profesorowie medycyny, którzy popierają te zmiany. Należałoby podjąć zdecydowane kroki aby w następnych dyskusjach w Sejmie na temat zdrowia wzięli udział OPTYMALNI Nasz głos musi wreszcie wybrzmieć tam, gdzie podejmuje się najważniejsze dla całego narodu sprawy. Należy wprowadzić nowe prawa dla lekarza i dla pacjenta.

PACJENT MA PRAWO WYBORU TERAPII. To jest jego życie i tylko pacjent podejmuje decyzję końcową.

Pacjent nie byłby wtedy „skazany” tylko na leczenie metodami medycyny akademickiej np. chemioterapia, sterydy, antybiotyki, jod radioaktywny itd.…

Nasza wieloletnia praktyka wspomagania leczenia ŻO wskazuje na znakomite efekty działania w przypadku wad wrodzonych, czy chorób genetycznych, Zastosowanie jej daje dodatkowe, niezwykle pozytywne efekty terapeutyczne. W większości są one znacznie lepsze niż po zastosowaniu środków farmaceutycznych.

To z kolei oznacza, że wykorzystanie tych metod spowodowałoby wielomilionowe, a zapewne nawet wielomiliardowe oszczędności dla budżetu państwa. W takim przypadku, Narodowy Fundusz Zdrowia
miałby potężne środki finansowe, które można byłoby wykorzystać na:

 • Leczenia bardzo ciężkich schorzeń, na które obecnie NFZ nie ma pieniędzy.
 • Zdecydowanego skrócenia kolejek do lekarzy.
 • Znacznego podniesienia standardu związanego z pobytem pacjenta w szpitalu (w polskim szpitalu pacjent żywiony jest znacznie gorzej niż więzień w polskim więzieniu, co samo w sobie, dla każdej ekipy rządowej powinno być nie do zniesienia wstydem)
 • Właściwego zadbania o osoby niepełnosprawne, które w obecnych warunkach skazane są na uwłaczającą godności człowieka egzystencję
 • Otoczenia właściwą opieką osób starszych czy też przebywających w hospicjach.

Zapewniamy, że każdy obywatel Polski by na tym skorzystał łącznie z tymi, którzy jeszcze się nie narodzili. Potrzebna jest na ten temat dyskusja w mediach.

Prof. Aleksandrowicz zawsze podkreślał

„Nie ma nieuleczalnych chorób, niewłaściwa jest tylko nasza wiedza”.

Jak widać nasze życie jest źródłem pełnym doświadczeń i tylko od nas zależy jak te doświadczenia przeżyjemy, jaką naukę z nich wyniesiemy i jak będziemy się naszą wiedzą optymalną dzielić. Nadszedł czas przełomu w medycynie, który zapoczątkował w Polsce dr Jan Kwaśniewski, a kontynuują tą wiedzę Optymalni. Każdego, kto dzięki ŻO wysoko tłuszczowym i nisko węglowodanowym oraz dodatkowej jakiejkolwiek naturalnej terapii, uzyskał poprawę zdrowia, proszę aby pisał o tym do redakcji naszego miesięcznika OPTYMALNI. W ten sposób pomożemy innym. To jest nasz ludzki obowiązek.

Każdy człowiek na Ziemi powinien mieć prawo do wolności i do leczenia zgodnego z naturą i nikt nie ma prawa nam tego zabronić! Każde prawo na tym świecie, które zabrania człowiekowi pomagać swoim bliźnim tylko z powodu ochrony swoich materialnych interesów, nie jest prawem godnym człowieka.

Czy nie należy wrócić do wiedzy i książek Doktora aby zrozumieć, że nie tędy droga. Człowiek odżywiający się optymalnie nie powinien być wrogiem dla innego człowieka. Jesteśmy wszak jednym gatunkiem ludzi a jak pisał pan Doktor:

„Wśród jednego gatunku nie może być nienawiści i wrogości. Tego nie ma w naturze.”

Ale jest niestety w człowieku. Czyżby człowiek jest jakimś podgatunkiem? Czy to się dzieje w jakimś celu?, bo jak się mówi: ”Nie ma przypadków, wszystko się dzieje w jakimś celu.” Zdajemy sobie sprawę z tego, że człowiek to nie tylko „soma”, ale też i „psyche”. Emocje, które z nas wychodzą są związane z równowagą i nierównowagą energetyczną naszego ciała. Jest to filozoficzna zależność. Cykle i przemiany zachodzące w naszym organiźmie są tym samym, co cykle i przemiany zachodzące w przyrodzie, A więc nasze nastawienie wewnętrzne – dobre lub złe, pogoda ducha, radość życia, to są bardzo ważne elementy decydujące o naszym dobrym lub złym samopoczuciu. Ale trzeba to sobie uświadomić, że aby to wszystko miało ze sobą powiązanie, musi być dostarczony dla człowieka odpowiedni pokarm.

Dzisiejsze zalecenia żywieniowe są przyczyną samozagłady. Przybywa wielu mądrych i wykształconych ludzi. Stworzono cybernetykę, cyfryzację i automatyzację z niezwykłą precyzją i jednocześnie pokolenia neurotyków, psychopatów, nadciśnieniowców i zawałowców. Ludność jest pełna konfliktów i egoistów.

Można byłoby to zmienić, zmieniając swoje dotychczasowe nawyki żywieniowe niezgodne z nauką biochemii i fizyki na właściwą wiedzę o współzależności człowieka z naturą.

Powinniśmy być dumni, że w Polsce powstała WIEDZA, która przynosi od 25 lat tak znakomite
efekty zdrowia dla milionów ludzi na całym świecie. Potwierdzam to z pełną odpowiedzialnością sugerując się doświadczeniami osobistymi prowadząc od 25 lat wczasy zdrowotne z ŻO.


Wiedza dr Jana Kwaśniewskiego oparta jest na faktach i badaniach naukowych.


Badania te uzasadniają uznanie ŻO jako nowoczesnej, nieinwazyjnej metody leczniczej, w porównaniu do innych metod terapeutycznych stosowanych w medycynie. Kilkunastoletnia praktyka lekarzy z certyfikatem lekarza optymalnego, praca naszych fizjoterapeutów i doradców żywieniowych, upoważnia nas do stwierdzenia, że musimy zrobić wszystko aby wreszcie wkroczyć w nowy paradygmat w nauce.


CZY TEGO SIĘ WRESZCIE DOCZEKAMY?
TYLKO W JEDNOŚCI JEST SIŁA!
Życzę optymalnego zdrowia i optymalnych zmian w naszej OJCZYŹNIE
Teresa Szczepanek
STARSZY DORADCA ŻO
z 25 letnim stażem optymalnym
Telefon kontaktowy: 609-147-364


Tylko w jedności jest siła. XV-lecie OSO

Nasz styl żywienia a zdrowie