#Nasze inicjatywy

Kuchnia Kazimierza Wielkiego

Wniosek do Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego

W imieniu Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Optymalnych im. Adama Jany, uprzejmie informuję o możliwości podjęcia nowej inicjatywy związanej z Królem Kazimierzem Wielkim. Wniosek dotyczy pomysłu na promocję Miast i Regionów związanych z Królem Kazimierzem o nazwie „Kuchnia Kazimierza Wielkiego”.
Plan zorganizowania „Kuchni Kazimierza Wielkiego”:
Zaprosić wystawców i producentów zdrowej żywności z całego kraju.
Zorganizować degustację Kuchni Kazimierzowskiej. 
Zadbać o reklamę w prasie i telewizji.
Pozyskać środki finansowe z Unii Europejskiej i Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego.
Proponujemy, by patronat nad imprezą objął Prezydent Polski, Pan Bronisław Komorowski wraz z Małżonką.
Współpraca z lokalnymi producentami żywności i okolicznymi rolnikami.
Zorganizowanie Konferencji Medycznej pod nazwą ”Z potraw, z których się zjada powstają wszystkie choroby ludzkie” – Herodot.
Zorganizowanie Konferencji Rolniczej pod tytułem „Hodowla trzody chlewnej i drobiu, podstawą potęgi polskiej za czasów Kazimierza Wielkiego”.
Zorganizowanie konferencji przygotowawczej do „Kuchni Kazimierza Wielkiego” – marzec 2012 roku.
Proponowany termin ww. imprezy – sierpień 2012.
Zaangażować w działania Doradztwa Rolnicze.
Zorganizowanie spotkania z okolicznymi restauratorami w celu powstania regionalnego menu Kazimierza Wielkiego.
Zaplanowanie inscenizacji średniowiecznych.
Wprowadzenie zwyczaju, by w miastach Kazimierza Wielkiego nowożeńcy otrzymywali jako znak dobrobytu potrawę z Kuchni Kazimierza. 
Celem głównym tego działania będzie:
1. Podwyższenie rangi Miast Kazimierzowskich wśród aglomeracji miejskiej. 
2. Rozpoczęcie nowej działalności przez Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego. 
3. Ukazanie walorów turystycznych i przyrodniczych wielu regionów kraju.
4. Nowe możliwości pracy dla mieszkańców regionu, w których odbywają się imprezy. 
5. Zainicjowanie nowych reform w gospodarce rolnej zgodnie z wiedzą i zasadami panującymi już za Kazimierza Wielkiego. 
6. Poprawienie zdrowia obywateli i zwiększenie świadomości na temat zdrowego trybu życia. 
7. Kuchnia Kazimierza Wielkiego wejdzie w kalendarz imprez rozpowszechniających ekologiczną produkcję i zdrowe żywienie. 
Nasze Stowarzyszenie jako Organizacja Pożytku Publicznego o Numerze KRS 0000165877 pomoże w organizacji tego przedsięwzięcia i w jego nagłośnieniu. Możemy zagwarantować organizację konferencji medycznej oraz rolniczej. Mieszkańcy gmin i miast mogą przekazywać swój 1% podatku na organizację tej imprezy. Wraz z realizacją tego przedsięwzięcia pojawią się nowe możliwości rozwoju i nawiązania ścisłej współpracy w dalszych działaniach. Wyrazem bogactwa narodowego jest jego Zdrowie. Miasta Kazimierzowskie mogą przyczynić się do narodowego bogactwa i zatrzymania biologicznej degeneracji Narodu Polskiego. Król Kazimierz Wielki przez skuteczne reformy w gospodarce rolnej i specyficzną kuchnię spowodował zatrzymanie dżumy, która zdziesiątkowała Europę. Cel jest szlachetny, a inicjatywa wielka. Nasze Stowarzyszenie wyraża chęć bycia partnerem tak Ważnego Stowarzyszenia mającego przed sobą wielką przyszłość z obopólną korzyścią. 
Idea, która przyniesie korzyść wielu ludziom jest godna poparcia i wymaga pełnego zaangażowania.

Stanisław Staszic