#O nas

Redakcja miesięcznika „Optymalni”

Ewa Borycka-Wypukoł – redaktor naczelny miesięcznika
e-mail: ewa-borycka@optymalni.org.pl

Kuchnia Kazimierza Wielkiego

XVII SPŁYW KAJAKOWY OPTYMALNYCH