Redakcja miesięcznika “Optymalni”

Ewa Borycka-Wypukoł – redaktor naczelny miesięcznika
e-mail: ewa-borycka@optymalni.org.pl