#Aktualności

Wspierajmy się!

Koniec roku zawsze skłania do refleksji. Odkąd nauczyłam się traktować także nieprzychylne wydarzenia, jako doświadczenia, które mnie kształtują, budują, doskonalą -lubię ten czas.

„Potrzebna wiedza i mądrość jest. Powstała w naszym kraju i to od Polski ma się zacząć odnowa biologiczna rodzaju ludzkiego. Optymalni powinni w swoim własnym interesie, w interesie swoich dzieci i w interesie rodzaju ludzkiego wspierać działania prowadzące do rozpowszechnienia się optymalnego odżywiania” – dr Jan Kwaśniewski. Ten fragment felietonu „Dr Kwaśniewski odpowiada” pochodzący z „Dziennika Zachodniego” znalazł się na okładce „Optymalnych” nr 1/1/1999, który to numer ukazał się w czerwcu 1999, czyli 20 i pół roku temu. Te słowa Doktora były też niejako kamieniem węgielnym naszego Stowarzyszenia, powołanego właśnie w celu propagowania ŻO w roku 1998. Uczestnictwo w jego życiu, jako członka OSO – wiążące się z opłacaniem składek – to formalny akt wsparcia idei krzewienia wiedzy o najlepszym, optymalnym żywieniu. Co oprócz tego poczucia wspólnoty w jednym celu daje takie członkostwo? Napiszę o tym, bo wiem, że takie pytania padają w Oddziałach, szczególnie po ogłoszeniu w połowie roku podwyżki składek. Przede wszystkim trzeba podkreślić, że sama podwyżka była uchwalona przez Walne Zebranie Członków, które odbyło się 9.02.2019r. w Jaworznie. Realizowaniem postanowień WZC (wg statutu) jest nowy Zarząd Główny. Propozycja podwyżek została przez WZC przyjęta jednomyślnie. Składka członkowska wynosi (od III kwartału tego roku) 20 zł na kwartał od każdego członka (wcześniej małżeństwa płaciły tylko jedną składkę). Opłata wpisowa to także 20 zł (płatne jednorazowo). Wiem, że wcześniej nieczęsto się o tym mówiło, ale Państwo Członkowie, wstępując w szeregi Stowarzyszenia, w pewnej mierze bierzecie na siebie ułamkową odpowiedzialność za jego kondycję. Tu kłania się terminowe opłacanie składek… Wszak, by taki organizm jak OSO funkcjonował, trzeba co miesiąc ponosić koszty obsługi pełnej księgowości (zgodnie z ustawą o organizacjach pożytku publicznego), wynajmu biura (muszą być tam w odpowiedni sposób przechowywane dane personalne i inne dokumenty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ogólnopolskiej organizacji). OSO jest wydawcą miesięcznika „Optymalni” – co miesiąc dochodzą koszty związane z jego wytworzeniem (skład, redakcja, druk, wysyłka), a w związku z tym, że publikujemy tam tylko reklamy zgodne z naszą linią programową, czyli nie jesteśmy finansowani przez firmy farmaceutyczne czy inne korporacje produkujące śmieciowe jedzenie – bywają miesiące, że musimy częściowo sfinansować jego druk z ogólnej kasy Stowarzyszenia. Rosnąca ilość prenumeratorów pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość, niemniej póki co, musimy funkcjonować w obrębie tych finansów, które mamy. Tak więc, płacąc składki, częściowo wspomagacie Państwo „centralę” i jej podstawowa działalność w zakresie propagowania ŻO jaką jest wydawanie miesięcznika, ale bez niej… nie byłoby Oddziałów, więc zależność ta jest ze wszech miar zrozumiała. Co z resztą środków ze składek? Otóż: jest ona do dyspozycji Oddziałów! Zasada ta, funkcjonująca już od lat, ale nie do końca klarownie opisana (i dlatego nie we wszystkich oddziałach realizowana), będzie w 2020 roku skrupulatnie rozpracowana – stąd też konieczność spotkania prezesów jeszcze w pierwszym kwartale przyszłego roku. Zapraszam na nie w imieniu całego ZG OSO 15.03.2020r. do Ciechocinka – szczegóły na s. 16 i w kolejnym numerze. Będzie też na nim mowa o „odnowieniu” deklaracji członkowskich (także z powodu RODO). „A co jeszcze mam z tego, że jestem członkiem OSO”? – zapytają niektórzy. Na ostatnim zebraniu zarządu zdecydowaliśmy, że wszyscy członkowie Stowarzyszenia (opłacający składki, rzecz jasna) będą ponosić mniejsze koszty uczestnictwa w imprezach i wydarzeniach organizowanych przez OSO. Takie konferencje, szkolenia, imprezy integrujące środowisko będziemy organizować przynajmniej cztery razy w roku. I tak już w marcu pierwsze Optymalne Wydarzenie Wiosny – w Ciechocinku 14 marca odbędzie się konferencja z udziałem najbardziej doświadczonych lekarzy optymalnych i starszych doradców ŻO. Udział w konferencji: dla członków OSO – 10 zł/os.; dla niezrzeszonych – 50 zł/os. Więcej na s.16 i w styczniowym numerze. Serdecznie zapraszamy!

Wszystkim wpłacającym darowizny – serdecznie dziękujemy. Dziękujemy członkom Stowarzyszenia opłacającym regularnie składki. Dziękujemy prenumeratorom. Dzięki Państwa życzliwości i zaufaniu możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń. Stowarzyszenie, by działać – potrzebuje środków finansowych. Naszą misją jest szerzenie wiedzy o żywieniu optymalnym dr. Jana Kwaśniewskiego, co czynimy od lat, uczestnicząc w różnego rodzaju wydarzeniach prozdrowotnych, organizując konferencje, szkolenia, prowadząc stronę internetową, wydając nasz miesięcznik, sprzedając książki Doktora. Ta działalność nie przynosi obecnie tak dużych zysków, jak w czasie boomu na ŻO, na początku XXI wieku, a generuje też koszty (wszyscy wiemy, jak rosną ceny…). Stąd też zmiany organizacyjne w pracy biura OSO, gdyż konieczne były oszczędności. Przynoszą one efekty i to też poniekąd Wasza zasługa, bo cierpliwie znosiliście Państwo niedogodności w okresie przejściowym. Chcemy, byście wiedzieli, że doceniamy każdą wpłatę (5 zł przelane na nasze konto 100 razy to przecież 500 zł!), każdą najdrobniejszą nawet kwotę z  1% podatku. Dziękujemy!

Przypomnę jeszcze na koniec, dlaczego wzrosła cena prenumeraty. Od kwietnia Poczta Polska drastycznie podniosła ceny swych usług. Nasza umowa z PP niestety nie daje możliwości negocjacji cen – jesteśmy zbyt niszowym klientem… Dlatego też musieliśmy przyjąć te podwyżki i płacić o wiele większe faktury już w maju br.(za usługi z kwietnia). Dla przykładu, by zobrazować rząd wielkości tych kwot – przed podwyżką faktura opiewała na ok. 2600-2900 zł – po podwyżce ok. 3900-4100 zł. Wielu z Państwa, którzy odnawiają prenumeratę roczną na przełomie roku, wpłaciło kwotę 93 zł, która obejmowała koszt wysyłki na poziomie 1,7 zł – od kwietnia wysyłka 1 egz. to… 4 (słownie: cztery) zł! Dlatego też musieliśmy podnieść opłaty za prenumeratę. I tak – prenumerata roczna: 120 zł, półroczna: 60 zł, przy czym ustaliliśmy, że wliczymy tu niższy koszt wysyłki (3 zł), niż faktycznie ponosimy (4 zł), by w ten sposób premiować osoby kupujące i zachęcać do tej formy zakupu naszego miesięcznika. Z dniem 1 listopada wzrosła stawka VAT na czasopisma (z 5 do 8 %), ale widząc pozytywny ruch w ilości prenumerat, zdecydowaliśmy się nie podnosić ponownie ceny. Bardzo cieszę się z faktu, że przybywa nowych prenumeratorów. Dla mnie radość, jako prezesa, ale i redaktora, jest podwójna i daje ogromną satysfakcję, i motywację do dalszej pracy. Dziękuję tym wszystkim, którzy się do  przyczyniają. Prezesom Oddziałów OSO, promującym miesięcznik na spotkaniach, doradcom ŻO, zachęcającym do zakupu naszego pisma na szkoleniach, czy w czasie publicznych wystąpień przed kamerami – wszystkim Czytelnikom doceniającym w ten sposób naszą pracę i zaangażowanie.

Życzę, by świąteczna radość i życzliwość w nas trwała. Wspierajmy się! Dobrego Roku 2020.

Ewa Borycka-Wypukoł

redaktor naczelny

prezes OSO

„,”json_date”:”2019-12-19″,”json_img”:”15766668953894_team-spirit-2447163-640.jpg

Wspierajmy się!

MIESIĘCZNIK OPTYMALNI MARZEC 2020

Wspierajmy się!

MIESIĘCZNIK OPTYMALNI CZERWIEC 2020