Regulamin szkolenia na Doradcę Optymalnego

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu na dyplomowanego Doradcę ŻO

Osoba chcąca wziąć udział w szkoleniu na dyplomowanego Doradcę ŻO musi:

 1. Mieć kilkuletnie doświadczenie w osobistym stosowaniu ŻO
 2. Być członkiem OSO regularnie opłacającym składki

Starsi Doradcy ŻO prowadzący szkolenia:

 1. Anna Kazuba – Szczecin/Międzyzdroje – tel. 784 803 337
 2. Zuzanna Rzepecka – Poznań i online – tel. 501 405 968
 3. Teresa Szczepanek – Ustroń – tel. 609 147 364

Procedura:

 1. Pobrać i wypełnić „Wniosek – Kartę zgłoszenia na szkolenie
 2. Dołączyć do „Wniosku” krótkie oświadczenie uzasadniające, dlaczego chce się zostać doradcą ŻO oraz przedstawiające planowany zarys swoich działań jako doradcy ŻO
 3. Wybrać miejsce/osobę, u której chce się odbyć szkolenie
 4. Ustalić z prowadzącym termin szkolenia 
 5. Dokonać wpłaty 500 zł* za szkolenie na konto OSO
 6. Zgłosić się w ośrodku szkoleniowym z wypełnionym wnioskiem oraz kompletem wymaganych dokumentów, określonych we wniosku. Uwaga! Brak dokumentów
  dyskwalifikuje ze szkolenia!
 7. Po przeprowadzeniu szkolenia Starszy Doradca ŻO potwierdza ten fakt, wysyłając informację do biura OSO.
 8. Absolwent szkolenia pisze pracę końcową, która po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza optymalnego jest podstawą do złożenia egzaminu na Doradcę ŻO
 9. Co najmniej raz na pół roku OSO organizuje egzamin dla absolwentów szkoleń. Koszt egzaminu wynosi 200 zł – kwotę tę należy wpłacić na konto OSO przed terminem egzaminu
 10. Po przeprowadzonym egzaminie, przy pozytywnej decyzji Komisji Egzaminacyjnej, DYPLOM Doradcy ŻO jest wręczany lub wysyłany drogą pocztową;
 11. Przy decyzji negatywnej, bądź ze względu na niestawiennictwo bez wcześniejszego zawiadomienia, koszt egzaminu nie jest zwracany.

Co po szkoleniu?

 1. Praca końcowa Doradcy ŻO jest publikowana w miesięczniku „Optymalni” wraz z podaniem danych kontaktowych
 2. Umożliwiamy regularną współpracę z miesięcznikiem i socjal mediami OSO, by wspomóc pierwsze działania nowego doradcy
 3. Dyplomowany Doradca ŻO ma prawo brać udział w kameralnych warsztatach dla Doradców ŻO (uruchomienie planowane na maj 2021), które prowadzić będą doświadczeni lekarze optymalni
 4. OSO zaprasza nowych Doradców ŻO do aktywnego uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez OSO oraz spotkaniach Oddziałów OSO

* kwota ta obejmuje sam koszt szkolenia, bez kosztów zakwaterowania