Doradcy żywienia optymalnego

Na tej stronie znajdziesz aktywnych Doradców Optymalnych.

Możesz się z nimi skontaktować jeżeli masz jakieś pytania w sprawie żywienia.

Niektórzy z nich oferują ułożenie indywidualnego jadłospisu dostosowanego do twoich potrzeb.

Starsi Doradcy Optymalni

Doradcy Optymalni