Przekaż 1% podatku

PRZEKAŻ 1% DLA ZDROWIA I LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI

Wszystkim członkom i sympatykom przypominamy,  że Ogólnopolskie Stowarzyszenie Optymalnych im. Adama Jany jest organizacją pożytku publicznego, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000165877.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy podatnik ma możliwość przekazania 1% podatku na rzecz takiej organizacji.

KRS 0000165877

PRZEKAŻ 1% DLA ZDROWIA I LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI

DECYDUJMY SAMI, NA CO IDĄ NASZE PODATKI!

Nadszedł okres naszych rozliczeń z fiskusem. Zachęcamy wszystkich optymalnych do skierowania 1% podatku na rzecz OSO. 

Stowarzyszenie będzie mogło uzyskane pieniądze przeznaczyć, zgodnie z zadaniami statutowymi, na bardzo ważne cele, a przede wszystkim na:

  • Sponsorowanie pobytu w Arkadiach i domach wczasowych z żywieniem optymalnym dzieci i rodziców tych dzieci, których choroby prowadzą do kalectwa.
  • Sfinansowanie części badań naukowych, dotyczących żywienia optymalnego w zakresie wskazanym przez dr. Jana Kwaśniewskiego.
  • Dofinansowanie do kosztów szkoleń lekarzy i fizjoterapeutów.
  • Wszystkie inne działania mające na celu szerzenie nowoczesnego, zdrowego sposobu odżywiania.