Książki innych autorów
Bastard na Łonie Macochy  Cena: 10.00 zďż˝
Odkrycie i opracowanie szkieletów form pośrednich pomiędzy naczelnymi człekokształtnymi a ludźmi współczesnymi wymagało wielu dziesiątków lat a nawet całych stuleci trudnej pracy wielu uczonych. O ileż łatwiej jest zapoznać się z popularnonaukowymi informacjami i wynikami tych odkryć, a nawet próbować interpretować te wykopaliska. Czy może takiej próby dokonać ktoś, kto nie jest profesorem ani doktorem nauk, ale ma pojęcie o wynikach wykopalisk, ma zdrowy rozsądek, trzyma się żelaznej zasady, że każda przyczyna powoduje odpowiadający jej skutek, a każdy skutek to rezultat odpowiedniej przyczyny. Ponadto na czas analizy chce i potrafi odstawić na bok wszelkie światopoglądy, gdyż krępują one swobodę wnioskowania. Oczywiście uczeni nie zmarnowali okazji do interpretacji wyników wykopalisk. Okazało się jednak, że ich wnioski bywają rozbieżne.
W pracy 'Bastard na łonie Macochy'' przytaczam na str. 154-155 stanowiska różnych uczonych, którzy nie czują się zmuszeni do zrzucania na ewolucję odpowiedzialności za powstanie gatunku ludzkiego, na przykład:
'Jak powstał chód dwunożny w pozycji spionizowanej to jedno z najbardziej kłopotliwych pytań w paleontologii.''


« powrót
Ilość