aktualności 2017-05-18 01:28:32 Zapraszamy na XVI Spływ Kajakowy Optymalnych
Lido

Start >
Promocja OSO i miesięcznika „Optymalni” na konferencji Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu

Tradycja w służbie nowoczesności

Obronny zamek w Inowłodzu był jedną z blisko pięćdziesięciu murowanych warowni, zbudowanych za życia i panowania Kazimierza Wielkiego. Od 2005 roku ruiny zamku zostały objęte planami odbudowy oraz rekonstrukcji. Prace rekonstrukcyjne rozpoczęto w 2008 roku od ośmiobocznej wieży, a zakończono z końcem 2012 roku. W 2010 roku Gmina Inowłódz otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. W ramach inwestycji odbyła się konserwacja ruin zamku oraz częściowa rekonstrukcja wybranych elementów dawnej struktury, a także adaptacja części możliwych do pozyskania pomieszczeń. W zamku swoją siedzibę mają Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu wraz z Gminną Biblioteką Publiczną oraz Punkt Informacji Turystycznej (www.gckinowlodz.naszgok.pl , www.inowlodz.pl).

11 października 2014 r. na Zamku Kazimierzowskim w Inowłodzu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: 'Życie codzienne w Polsce w okresie Średniowiecza". Zorganizował ją Zarząd Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego oraz Wójt Gminy Inowłódz. Honorowy Patronat nad tym wydarzeniem objął Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, a współorganizatorami byli: Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku i Starostwo Powiatu Tomaszów Mazowiecki. W czasie konferencji królewski Inowłódz został uhonorowany Medalem Króla Kazimierza Wielkiego, a Ogólnopolskie Stowarzyszenie Optymalnych miało możliwość autoprezentacji. Promowaliśmy książki dr. Jana Kwaśniewskiego oraz miesięcznik 'Optymalni".

Prezes OSO Bogdan Tkocz w swoim wystąpieniu promującym Stowarzyszenie i miesięcznik „Optymalni” zaprezentował także jedną z naszych inicjatyw, pod nazwą „Kuchnia Kazimierza Wielkiego”. Powiedział: „Jeśli „Kuchnia Kazimierza Wielkiego” weszłaby w kalendarz imprez rozpowszechniających ekologiczną produkcję i zdrowe żywienie, to wraz z realizacją tego przedsięwzięcia pojawią się nowe możliwości rozwoju i nawiązania ścisłej współpracy w innych działaniach. Wyrazem bogactwa narodowego jest jego Zdrowie. Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego może przyczynić się do odnowienia naszego narodowego bogactwa i zatrzymania biologicznej degeneracji Narodu Polskiego. Król Kazimierz Wielki przez skuteczne reformy w gospodarce rolnej i specyficzną kuchnię spowodował zatrzymanie dżumy, która zdziesiątkowała Europę. Warto iść za jego przykładem”.
(…)

Ewa Borycka-Wypukoł

więcej – w numerze listopadowym miesięcznika „Optymalni”

 


Zakup miesięcznika Optymalni
top