aktualności 2017-05-18 01:28:32 Zapraszamy na XVI Spływ Kajakowy Optymalnych
Lido

Start >
Mamy nowe władze

W dniu 18 października 2014 r. w Audytorium Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Optymalnych. Było ono zwołane w trybie zwykłym, w związku z końcem czteroletniej kadencji Zarządu Głównego Stowarzyszenia i miało na celu wybór nowych władz OSO. Walne Zebranie Delegatów prowadził Kazimierz Pipia, a nad prawidłowością Zebrania pod względem prawnym czuwała mecenas Izabela Jarmińska.

W toku tajnego głosowania wybrano 9-osobowy Zarząd Główny i 5-osobową Komisję Rewizyjną, które to ukonstytuowały się następująco:

Zarząd Główny OSO
Bogdan Tkocz (Łaziska Górne) – prezes
Henryk Jagodziński (Ostrów Wielkopolski) – wiceprezes
Longin Rosicki (Jaworzno) – wiceprezes
Teresa Szczepanek (Ustroń) - sekretarz
Janina Kluczyńska (Bielsko Biała)- skarbnik
Grażyna Borkowicz (Słupca) - członek
Regina Ciereszko (Wejherowo) - członek
Krystian Brząkalik (Czerwionka-Leszczyny) - członek
Piotr Budnik (Poznań/Zakopane) - członek

Komisja Rewizyjna
Tadeusz Suchowiecki (Ciechocinek) – przewodniczący
Marzena Zielińska (Czeladź) – z-ca przewodniczącego
Kazimierz Pipia (Katowice) - członek
Janusz Dudzikowski (Sosnowiec) - członek
Marek Konopka (Rybnik) – członek

Nowym władzom życzymy powodzenia i konsekwencji w realizacji zadań statutowych.

„Nasze Stowarzyszenie działa nie tylko dla dobra optymalnych, ale i całej Rzeczypospolitej” – powiedział na zakończenie Walnego Zebrania Delegatów prezes Bogdan Tkocz. I to właśnie w realizowaniu tej misji upatrywać można szansy na permanentny rozwój naszego Stowarzyszenia. (red.)

 


Zakup miesięcznika Optymalni
top