aktualności 2017-05-18 01:28:32 Zapraszamy na XVI Spływ Kajakowy Optymalnych
Lido

Start >
Rozpoczął się Tydzień Honorowego Krwiodawstwa

W dniach od 22 do 26 listopada obchodzony jest Tydzień Honorowego Krwiodawstwa. 

Krew to płynna tkanka, składająca się z krwinek czerwonych, krwinek białych, płytek krwi i osocza (plazmy). Krew spełnia wiele ważnych funkcji w organizmie człowieka:
- krwinki czerwone - są odpowiedzialne za transport tlenu do wszystkich komórek organizmu. Dzięki czerwonym krwinkom oddychamy!
- krwinki białe - są odpowiedzialne za obronę organizmu przed infekcjami.
- płytki krwi - odpowiadają za zatrzymanie krwawienia.
- osocze (plazma) - do 55% objętości krwi. Osocze zawiera białka (albuminę, czynniki krzepnięcia, białka odpornościowe), odpowiedzialne jest za transport wody i substancji odżywczych do komórek, a także odprowadzanie produktów przemiany materii do wątroby, nerek i płuc.
Krew pobiera się od dawców krwi w stacjach krwiodawstwa (stacjonarnych lub mobilnych – w specjalnych autobusach). W Polsce krew oficjalnie oddaje się tylko honorowo, czyli bezpłatnie. Zabieg trwa od kilku do kilkunastu minut. Jednorazowo pobiera się 450 ml krwi. Ubytek ten u większości ludzi nie powoduje żadnych odczuć. Bardzo mały procent może doświadczać chwilowych zawrotów głowy, lecz po krótkim wypoczynku wszystko wraca do normy. Następnie preparaty przechowywane są w wyspecjalizowanych bankach tkanek zwanych bankami krwi. Krew pełna może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet, z tym że przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótsza niż 8 tygodni. Każdemu kto odda krew, w dniu donacji (pobierania krwi) przysługuje dzień wolny (dodatkowy dzień płatnego urlopu).

Pamiętajmy! Krew może być potrzebna każdemu z nas. Bo przecież nie tylko osoby przewlekle chore jej potrzebują. Wiele litrów krwi ratuje życie ofiarom wypadków komunikacyjnych, krwi potrzeba też przy planowanych operacjach, a czasem także przy skomplikowanych porodach. Drodzy Optymalni, mamy zdrowie, silne organizmy – dajmy coś z siebie! Ja już to zrobiłam.

Ewa Borycka-Wypukoł 


Zakup miesięcznika Optymalni
top