aktualności 2017-05-18 01:28:32 Zapraszamy na XVI Spływ Kajakowy Optymalnych
Lido

Start >
Wiesz więcej? Pomagaj innym! - Relacja ze szkolenia w Siennie

W ramach Projektu pod tytułem „Żyj zdrowo” Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013 w dniach 20–22 września 2013 roku na terenie Powiatu Słupeckiego w Gospodarstwie Agroturystycznym „Zacisze”, w miejscowości Sienno przeprowadzone zostało trzydniowe szkolenie pod hasłem „Pomagaj innym żywić się optymalnie”.
Spotkanie otworzyła Grażyna Borkowicz, prezes słupeckiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Optymalnych im. Adama Jany z siedzibą w Jaworznie, a jednocześnie koordynator projektu pt." Żyj zdrowo", w ramach którego szkolenie zostało zorganizowane. Projekt był realizowany na terenie Powiatu Słupeckiego przez oddział słupecki OSO, a partnerem w realizacji zadania była Gmina Miejska Słupca. Pani Prezes poinformowała, że Projekt „Żyj Zdrowo" jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO 2013 i wspierany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zaznaczyła, że wkład Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Optymalnych to koszt pracy społecznej członków i wolontariuszy.
Pani Prezes Borkowicz na początku powitała wszystkich uczestników szkolenia, czyli doradców żywienia optymalnego posiadających dyplom doradcy wydany przez OSO. Szczególne słowa powitania skierowała do gościa honorowego - Pani Poseł Izabeli Kloc, która od pewnego czasu bardzo interesuje się wpływem żywności i żywienia na zdrowie człowieka. Następnie kilka słów od Prezesa OSO Bogdana Tkocza odczytał członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia, Henryk Jagodziński z Ostrowa Wlkp.
Podczas pierwszych dwóch dni szkolenia przeprowadzono dwanaście wykładów, poszerzających wiedzę na temat żywienia optymalnego. Wykłady prowadzili starsi doradcy żywienia optymalnego, fizjoterapeuci i lekarze optymalni. Teresa Szczepanek, starszy doradca żywienia optymalnego mówiła o błędach w żywieniu optymalnym, które są przyczyną złego samopoczucia i chorób. Podawała też przykłady, jak zaprezentować wiedzę o ŻO „w pigułce” na spotkaniach publicznych. Mgr Jacek Kruszyński, specjalista fizjoterapii i żywienia optymalnego omówił w swych wykładach właściwości lecznicze działania prądów selektywnych w odniesieniu do anatomii układu wegetatywnego, a także jednostki chorobowe wynikające z zaburzeń układu wegetatywnego. Starszy doradca ŻO Zuzanna Rzepecka zwróciła uwagę na ważność procesu jedzenia i trawienia pokarmów. Zaznajomiła także optymalnych doradców żywieniowych z dotychczasowymi, wszystkimi badaniami na temat ŻO i ich wynikami. Drugi dzień szkolenia należał do lekarzy. Dr n. med. Jolanta Sołtysiak omówiła interesujący temat żywienia optymalnego dzieci i młodzieży. Przedstawiła wykaz produktów najlepszych dla dzieci żywionych optymalnie, a także zwróciła uwagę na określenie prawidłowej ilości białka i węglowodanów. Drugi jej wykład był poświęcony podstawom biochemicznym żywienia optymalnego. Lek. med. Agata Płowecka przedstawiła żywienie optymalne w leczeniu poszczególnych jednostek chorobowych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy i miażdżycy, gdzie żywienie optymalne staje się leczeniem przyczynowym. Ostatni z prelegentów dr n. med. mgr inż. Krzysztof Michalak w swych wykładach zwrócił uwagę na rolę pierwiastków śladowych w diecie człowieka. Omówił wybrane mało znane pierwiastki śladowe, takie jak mangan, krzem, selen, cynk, bor, chrom czy wanad.
W trzecim dniu szkolenia, w niedzielę 22 września, odbyła się ogólnodostępna Konferencja pt. ”Zrozumieć optymalizm” podsumowująca dwudniowe szkolenie. Wzięli w niej udział uczestnicy szkolenia i zaproszeni goście oraz zainteresowani ŻO, głównie z powiatu słupeckiego. Konferencja okraszona była wykładami lekarzy optymalnych i starszych doradców ŻO. Oprócz referowania wyjątków ze swych wykładów, prelegenci odpowiadali też na pytania z sali. W niedzielnej konferencji wzięły udział przedstawicielki Urzędu Miasta Słupca - Beata Wyderkiewicz, sekretarz UM oraz Arleta Kolska-Hypka, kierownik działu promocji. Konferencję zaszczycił też swą obecnością Poseł Piotr Walkowski, który sprawił nie lada niespodziankę, wręczając na ręce prezesa OSO Bogdana Tkocza, w podziękowaniu za naszą obecność na wielkopolskich dożynkach, pamiątkowe zdjęcie. Podczas konferencji odbyła się degustacja zdrowej żywności, a po jej zakończeniu - piknik optymalny.
Pięćdziesięciu doradców ŻO po tym szkoleniu na pewno wie więcej. Wykłady błyszczały profesjonalizmem, a zaangażowanie wykładowców było wręcz namacalne. Prelekcje poparte były w większości prezentacjami multimedialnymi - optymalni idą z duchem czasu... Tylko pozytywne nastawienie do świata i otwartość są w tym środowisku niezmienne. Przekonać się o tym, to też kolejna, cenna lekcja. 

Ewa Borycka-Wypukoł

 


Zakup miesięcznika Optymalni
top