aktualności 2017-05-18 01:28:32 Zapraszamy na XVI Spływ Kajakowy Optymalnych
Lido

Start >
PODZIĘKOWANIE

Szanowni Państwo,
Od kilku lat nasze Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, a od roku zmieniliśmy tak statut Stowarzyszenia, byśmy mogli zwiększyć zakres naszej działalności statutowej i pozastatutowej.
Wszystkie działania Zarządu Głównego idą w kierunku dalszego rozwoju naszego Stowarzyszenia, naszej organizacji OPP. Po latach chudych przyjdą być może zapowiadane lata tłuste. Nowe zakresy naszej działalności będzie można wykorzystywać do działań dla dobra wszystkich ludzi. Sprawność organizacji będzie można zweryfikować poprzez skuteczną działalność w wielu regionach kraju, a może nie tylko, kto wie? Praca pożyteczna, to praca, w wyniku której wytwarza się więcej energii niż się włożyło - przekazał to doktor Jan Kwaśniewski. Nasza praca spełnia te kryteria, czego nie można powiedzieć o wielu działalnościach, nawet publicznych. Nowe kryteria rozpoznawania pracy ludzkiej, które może wkrótce się pojawią, zapewnią nam stabilizację oraz poparcie wszelkiego rodzaju. Jako osoby pełniące funkcje decyzyjne w Stowarzyszeniu przekazujemy informacje na temat ŻO i płynących z niego korzyści. Nikt nie będzie mógł nam zarzucić brak troski o informowanie społeczeństwa na temat tego, o czym my już dawno wiemy za sprawą dr. Jana Kwaśniewskiego.
Wszystkim dziękujemy za wspieranie naszego Stowarzyszenia. Każdemu z osobna dziękuję za wpłatę 1% podatku, dając gwarancję, że rozwój Stowarzyszenia Optymalnych jest rzeczą pewną i nieodzowną, bo przychodzi na to czas.

Bogdan Tkocz
Prezes OSO 


Zakup miesięcznika Optymalni
top