aktualności 2017-05-18 01:28:32 Zapraszamy na XVI Spływ Kajakowy Optymalnych
Lido

Start >
KONFERENCJA W SŁUPCY - Tylko dla mieszkańców Powiatu Słupeckiego!

W ramach Projektu Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
w dniach 15–16 września 2012 roku na terenie Powiatu Słupeckiego przeprowadzona zostanie
dwudniowa Konferencja pod hasłem
„Dajmy Szansę Zdrowiu”.
Tylko dla mieszkańców Powiatu Słupeckiego.

Podczas dwóch dni Konferencji przeprowadzone zostaną wykłady na temat zdrowia,
zdrowego odżywiania się oraz zdrowego trybu życia.
Odbiorcami projektu są mieszkańcy Powiatu Słupeckiego - zarówno dzieci, młodzież,
jak i dorośli i osoby starsze - mieszkańcy wsi oraz miast.

Główne cele Projektu „Żyj Zdrowo”, do osiągnięcia wśród społeczności
Powiatu Słupeckiego, a przede wszystkim wśród młodzieży do 18. roku życia
oraz wśród osób po 50. roku życia, to:
• zwiększenie wiedzy o zdrowym odżywianiu, potrzebie zmiany odżywiania dzieci i młodzieży oraz wiedzy o zagrożeniach jakie niosą ze sobą choroby cywilizacyjne i jaki wpływ ma na to odżywianie,
• zwiększenie świadomości, jak dłuży wpływ ma prowadzenie zdrowego trybu życia i wprowadzenie dobrych nawyków żywieniowych do codziennej diety,
• zwiększenie wiedzy o działaniach jakie należy podejmować, aby ustrzec się zachorowań na m.in. cukrzycę i choroby wieńcowe,
• kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz wyrobienie nawyku
zdrowego trybu życia.

Uczestnicy Konferencji będą zgłaszali swój udział poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Stowarzyszenia (OSO),
na stronie internetowej Urzędu Miasta Słupcy
oraz w formie papierowej w Urzędzie Miasta Słupcy.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY POBRAĆ MOŻNA - TUTAJ
 

 


Zakup miesięcznika Optymalni
top