aktualności 2017-05-18 01:28:32 Zapraszamy na XVI Spływ Kajakowy Optymalnych
Lido

Start >
Światowy Dzień Zdrowia


Światowy Dzień Zdrowia (ang. World Health Day ) to święto ustanowione przez Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1948 roku. Obchodzone jest corocznie od 1950 w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania WHO. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na świecie. Tegoroczne obchody Światowego Dnia Zdrowia przebiegać będą pod hasłem „Starzenie się i zdrowie". Tematem przewodnim będzie „tworzenie warunków do zdrowia i aktywnego życia osób starszych" oraz „zmniejszenie występowania niepełnosprawności, chorób przewlekłych i przedwczesnych zgonów w populacji osób powyżej 60 roku życia, a także, zwiększenie liczby lat wolnych od niepełnosprawności".
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), na przestrzeni 2000 -2050 roku populacja ludzi w wieku 60 lat i powyżej, zwiększy się z 600 milionów do ok. 2 miliardów. Problem starzejących się społeczeństw dotyka wszystkie kraje, ale najbardziej jest widoczny w państwach słabo rozwiniętych - tam liczba ludzi starszych wzrośnie z 400 milionów w 2000 r., do 1,7 miliarda w 2050 roku. Ta zmiana demograficzna będzie miała znaczący wpływ na zdrowie publiczne. W związku z powyższym zachowanie dobrego zdrowia w przypadku ludzi starszych jest niezwykle ważne, jeśli mają oni pozostać niezależni i być aktywnymi członkami swoich rodzin i społeczności. Jednocześnie informujemy, że Rada Unii Europejskiej ogłosiła rok 2012 -Europejskim Rokiem Aktywności Ludzi Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

8 KROKÓW DO ZDROWEGO STARZENIA SIĘ:
• Dostosowana do wieku dieta
• Aktywność fizyczna
• Ciągłe uczenie się
• Aktywny udział w życiu społecznym
• Praca w wolontariacie
• Korzystanie z nowych technologii
• Dostęp do usług zdrowotnych i socjalnych
• Życie w niezanieczyszczonym środowisku

DOBRY STAN ZDROWIA OŻYWIA LATA!!!

Nic tak nie pomaga w utrzymaniu zdrowia lub pozbywaniu się chorób jak Żywienie Optymalne. Kto nie spróbuje, nie wie, jak wiele traci... Warto o tym mówić nie tylko w Światowym Dniu Zdrowia.


 


Zakup miesięcznika Optymalni
top