aktualności 2017-05-18 01:28:32 Zapraszamy na XVI Spływ Kajakowy Optymalnych
Lido

Optymalni

ARKADIA KRAUS - „Optymalizm”- właściwe środowisko szczęśliwego życia ludzi


W przyrodzie wszystko ma swój ład i porządek. Jej logika działania, o czym wiedzą naukowcy, dokonuje się według z góry określonych praw i zasad. Do nich ma dostęp rozum człowieka.
Im szybciej człowiek je odkryje i nauczy się je wykorzystywać do przeznaczonego mu celu, tym wyraźniej dostrzeże, że główne problemy z jakimi ma do czynienia rodzaj ludzki, powstają z powodu jego niedojrzałego rozumowania. Problemy ludzkie - w tym i te społeczne - są wpisane w naturalny program życia człowieka. Z punktu widzenia ewolucji gatunku, ubogacają mu je, ponieważ za każdym razem, kiedy przyczyna problemu zostanie przez niego odkryta, a właściwe rozwiązanie zastosowane, ów problem przyczynia się do poprawy jakości życia pokoleń następnych. I tak np. wskutek wypadku samochodowego, kiedy ginie człowiek, pokolenia dojrzałe, starając się ostrzec i zabezpieczyć następnych, nieświadomych tego miejsca zagrożenia ludzi, w miejscu wypadku stawiają znaki drogowe, sygnalizacje świetlne, budują chodniki lub nawet doposażają pojazdy jeżdżące w takie czujniki, aby mogły wcześniej zapobiec przed kolejną katastrofą. Problemy z jakimi zmaga się współczesny człowiek, można podzielić na potrzebne i niepotrzebne. Potrzebne – inaczej zgodne z optymalizmem człowieka - powstają wskutek udoskonalenia jego wartości np. kiedy życie wymaga od niego opanowania umiejętności wykonywania zawodu. Trud zrozumienia wiedzy oraz wyćwiczenia niezbędnych technik przynosi wartość zarówno człowiekowi, jak i społeczeństwu. Niepotrzebne natomiast powstają zawsze z powodu wadliwej pracy mózgu człowieka, którego działanie przyczynia się do wcześniejszej, nienaturalnej śmierci ludzi. Wszystkie one jednak mają swoje przyczyny, a to oznacza, że kiedy człowiek zaczyna ich poszukiwać, wskutek opisanego w książce „prawa przyczyny”, będzie mógł je sam dostrzec, skorygować i te całkiem niepotrzebne wyeliminować.
(…)
Piotr Kraus – Arkadia Bielsko-Biała
Kraus SYSTEM
www.optymalizm.pl
piotr_kraus@o2.pl


Więcej – w majowym numerze miesięcznika „Optymalni”

Zobacz take inne artykuy z najnowszego numeru :


Zakup miesięcznika Optymalni
top