aktualności 2017-05-18 01:28:32 Zapraszamy na XVI Spływ Kajakowy Optymalnych
Lido

Święto Orzecha

Start > Nasze inicjatywy > Święto Orzecha

Plan zorganizowania święta orzecha - wniosek do Burmistrza i Rady Miejskiej w Orzeszu


Jaworzno, dnia 24.08.2011

Wniosek do Burmistrza Miasta i Rady Miejskiej w Orzeszu


W imieniu Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Optymalnych im. Adama Jany, zwracam się jako były mieszkaniec Orzesza o rozpatrzenie mojego Wniosku na temat wprowadzenia „Święta Orzecha”.
Proponuję zrealizować plan zorganizowania święta:

zaprosić sadowników z całego kraju,
zorganizować wystawę upraw hodowli ekologicznych wspólnie z Doradztwem Rolniczym w Mikołowie,
zadbać o reklamę w prasie i telewizji,
zadbać o patronat nad imprezą,
współpraca z Domem Opieki Społecznej w przygotowaniu dodatków tzw. gadżetów.

Proponujemy również zorganizowanie Konferencji Medycznej pod nazwą ”Z potraw, z których się zjada powstają wszystkie choroby ludzkie” – Herodot oraz Konferencję Rolniczą pod tytułem „Orzechy źródłem białka i tłuszczu”.

Celem głównym tego działania będzie:

1. Rozpowszechnienie upraw drzew orzechowych.
2. Zwiększenie świadomości mieszkańców na temat dobrodziejstwa orzechów i ich wpływu na zdrowie ludzi.
3. Poznanie właściwości odżywczych i biochemicznych tych owoców.
4. Święto Orzecha wejdzie w kalendarz imprez, rozpowszechniając ekologiczną produkcję i zdrowe żywienie. Orzesze i gminy mogą stać się potentatem w uprawie orzechów na skalę kraju.
5. Poprawa zdrowia mieszkańców.
6. Pojawienie się nowych możliwości zarobkowych dla miast i ich mieszkańców.
7. Zorganizowanie akcji sadzenia orzechów włoskich i leszczyny na terenie regionu, wykorzystując śląskie nieużytki (informacja z Konferencji Rolniczej w Mikołowie).
8. Pozyskanie funduszy z Ministerstwa Rolnictwa i Unii Europejskiej na ten cel, ponieważ będzie to idea godna rozpowszechnienia w innych krajach, co zaowocuje zmniejszeniem bezrobocia i poprawą zdrowia obywateli.

Pomocą w tym przedsięwzięciu jest gleba Orzesza, która sprzyja dobremu rozwojowi drzew orzechowych (informacja od profesora Stanisława Wiąckowskiego).
Nasze Stowarzyszenie pomoże w organizacji tego przedsięwzięcia i w jego nagłośnieniu. Wraz z realizacją tego przedsięwzięcia pojawią się nowe możliwości rozwoju i nawiązania ścisłej współpracy w dalszych działaniach. Wyrazem bogactwa narodowego jest jego zdrowie. Obowiązkiem każdego obywatela jest dbanie o nie wraz z powiększaniem świadomości dla dobra dalszych pokoleń.
Idea, która przyniesie korzyść wielu ludziom jest godna poparcia i wymaga natychmiastowych działań.


Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Optymalnych
Bogdan Tkocz

  • Orzechy
  • Orzechy zamiast tabletek
  • Kulinaria orzechowe
  • Napisali o nas


  • Zakup miesięcznika Optymalni
    top