Dodano: 2019-02-04

OGŁOSZENIE

Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Optymalnych  na podstawie uchwały ZG z dn.06.10.2018r. serdecznie zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 09.03.2019 r. (sobota) w Audytorium Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie, Rynek Główny 17.
Zebranie zwołane jest na godz. 11.00 w pierwszym terminie. Drugi termin określa się na godz. 11.30.

***
Zgodnie z uchwałą ZG z dn.06.10.2018r. w zebraniu mogą wziąć udział tylko członkowie OSO, którzy opłacili składki członkowskie na dzień 31.12.2018r.

 

PORZĄDEK OBRAD

Walnego Zebrania Członków OSO w Jaworznie w dniu 9 marca 2019 roku uchwalony przez ZG OSO
 

 1. Otwarcie obrad przez prezesa ZG OSO.
 2. Wybór Prezydium WZC.
 3. Głosowanie i przyjęcie Porządku Obrad oraz Regulaminu Wyborów.
 4. Wybór Komisji Zebrania:
  1. Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
  2. Komisji Statutowej Wniosków i Uchwał.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w zakresie stwierdzenia prawomocności w podejmowaniu uchwał.
 6. Sprawozdanie prezesa Zarządu Głównego OSO z działalności statutowej w okresie od ostatniego Walnego Zebrania Delegatów w dniu 18.10. 2014 r.
 7. Sprawozdanie skarbnika Zarządu Głównego OSO z działalności finansowej OSO w okresie od ostatniego Walnego Zebrania Delegatów w dniu 18.10. 2014 r.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSO.
 9. Sprawozdanie Komisji Zdrowia OSO.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami władz statutowych OSO.
 11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępujących władz Stowarzyszenia.
 12. Zgłoszenie kandydatów do ZG i KR.
 13. Przerwa w obradach - około 15 minut.
 14. Wybór członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
 15. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 16. Wnioski i dyskusja dot. celowości dalszego funkcjonowania Stowarzyszenia – w przypadku braku kandydatów do władz OSO.
 17. Przerwa w obradach - około 15 minut.
 18. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów.
 19. Sprawozdanie Komisji Statutowej Wniosków i Uchwał.
 20. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

Aktualności

 • Spotkanie online! Zapraszamy!

  Zapraszamy Optymalnych oraz sympatyków

  w niedzielę 25 października
  o godz. 1100 

  Na spotkanie ONLINE

  szczegóły tutaj: https://optymalni-poznan.pl/

  Dodano: 2020-10-22
  Czytaj więcej >
 • "Wszystko dla zdrowia" - nagrania

  Z uwagi na obostrzenia, konferencja "Wszystko dla zdrowia" nie mogła się odbyć w planowanej formule. Mamy nagrania wystąpień konferencyjnych - obecnie odbywa się montaż. Płyta i materiał będą dostępne niebawem!

  (ebw)
  Dodano: 2020-10-20
  Czytaj więcej >
 • Konferencja „Wszystko dla zdrowia. Ciechocinek 2020” niestety bez publiczności

  Drodzy Państwo! Po briefingu Premiera i Ministra Zdrowia wiadomo już, że powiat aleksandrowski, w obrębie którego mieści się Ciechocinek, utrzymał się w tzw. „czerwonej strefie”. Pojawiły się także nowe obostrzenia. W związku z tym konferencja „Wszystko dla zdrowia. Ciechocinek 2020” odbędzie się BEZ PUBLICZNOŚCI.

  Dodano: 2020-10-15
  Czytaj więcej >
 • Konferencja „Wszystko dla zdrowia. Ciechocinek 2020”

  Drodzy Państwo!
  W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną prosimy osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji „Wszystko dla zdrowia. Ciechocinek 2020”, a także zgłoszonych uczestników o śledzenie na bieżąco informacji na stronie internetowej OSO i Facebooku.

  Dodano: 2020-10-05
  Czytaj więcej >
 • Zapraszamy na konferencję „Wszystko dla zdrowia!” CIECHOCINEK 2020

  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Optymalnych ma zaszczyt zaprosić
  na przeniesioną z marca konferencję
  „Wszystko dla zdrowia!” - CIECHOCINEK 2020

  Kiedy: 17 października 2020r. w godzinach: 10.30 - 16.30
  Gdzie: Kino „Zdrój” - Ciechocinek, ul. Żelazna 5

  Konferencja z udziałem najbardziej doświadczonych lekarzy optymalnych i starszych doradców ŻO.

  Dodano: 2020-09-17
  Czytaj więcej >
 • Wiedzieć – to najważniejsze! Rozmowa z Bożeną Borzęcką, autorką książki „Czy cukrzyca zabije wszystkich”.

  „Zdrowie nasze i naszych dzieci nigdy bardziej nie zależało od świadomego
  odżywiania i propagowania praktycznej wiedzy na ten temat”.

  Dodano: 2020-09-07
  Czytaj więcej >
Zobacz wszystkie aktualności

1%

DLA ZDROWIA
I LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI